Palkat ja kilpailukyky

Kun palkkajoustoista ja palkkojen sopeuttamisesta keskusteltiin viimeksi, niin ammattiyhdistysliike tyrmäsi sen, kuten se on tekemässä nytkin. Onkin syytä hieman muistella, mitä tapahtui tämän tyrmäyksen jälkeen. Ay-liike tiesi tietysti, että devalvaatiohan seuraa aina tällaisesta kilpailukyvyn menetyksestä. Tällä kertaa tilanne oli kuitenkin sikäli poikkeuksellinen, että 1980-luvun aikana markka oli vahvistunut ja sitä oli vahvistettu yli kolmanneksen. Kun Saksan markka maksoi vuonna 1982 noin 3,15 Suomen markkaa, niin 1989 Saksan markka maksoi vain reilu 2,1 FIM. Kun sitten markka ensin devalvoitiin ja sitten laitettiin kellumaan, markka heikkeni pahimmillaan yli 40 %.
Koko prosessi johti siihen, että markkinoilta Suomessa poistui noin 35 000 yritystä. Avoimella sektorilla oli työntekijöitä reilut kaksi miljoonaa. Vuoteen 1994 tultaessa työpaikkoja hävisi noin 750 000. Kun sitten markan arvo alkoi kantaa viennissä hedelmää, työvoiman määrä nousi noin 1,5 miljoonan tasolle. Tilastotieteilijät ja VM ihmettelivät kuitenkin, miksi palkkasumma ei noussut samassa suhteessa. Ay-liikkeen olisi pitänyt tietää, mistä moinen johtui, mutta se ei halunnut tuoda asiaa julki. Totuuden kertominen jäsenille olisi ollut järkyttävä.
Käytännössä tapahtui nimittäin niin, että kun työttömiä jälleen otettiin takaisin töihin, niin heitä ei otettu takaisin vanhoina työntekijöinä. Heidät palkattiin takaisin uusina työntekijöinä, joiden ammattitaito oli työttömyyden aikana osittain vanhentunut. Tämä merkitsi sitä, että monen tuntiansio putosi työttömäksi jäämisen 75 markasta jopa 32 markkaan. Mutta jos esim. paperimies joutui töihin toiseen ammattiin vaikkapa sahalle, niin palkka saattoi pudota alle puoleen. Palkkojen sopeuttaminen tapahtui siis massiivisen työttömyyden kautta. Lisäksi on mainittava, että avoimella sektorilla on tällä hetkellä vain reilut 1,6 miljoonaa työpaikkaa, joten pysyvästi sopeutuminen vei noin 400 000 työpaikkaa.
Eläköitymisestä johtuen työttömyys ei nyt pitkällä aikavälillä nouse näin korkeaksi, mutta se riippuu jälleen viennin kilpailukyvystä. Nykyisellä työvoimakustannusrakenteella, joka perustuu suuren osan sosiaaliturvan kustannusten keräämiseen palkkojen perusteella ennen yrityksen tuloksen muodostumista, ei jätä paljon pelivaraa. Koska tätä rakennetta ei poliittisesti uskalleta muuttaa, niin ainoaksi keinoksi jää palkkojen alentaminen tai nollalinja! Jos kukaan ei ole halukas tinkimään mistään, niin rahat eivät riitä nykyisen kaltaisen yhteiskunnan ylläpitoon. Nyt ei ole mahdollista devalvoida. Siitä huolimatta ihmetyttää Euron nykyinen arvo markkinoilla. Kun Euro otettiin käyttöön, sen arvo oli noin 0,85 USdollaria. Nyt taso on noin 1,28, vaikka EU:n taloudellinen tilanne on paljon huonompi. Kuka spekuloi markkinoilla Euron arvolla?

Comments are closed.


WP Login