Strategioista ja vähän muustakin

Strategian laatiminen ei ole tikan heittämistä budjettitauluun. Se ei ole myöskään juustohöylän käyttöä. Nykyisessä Uudessa Uljaassa Maailmassa kuntien kuten Lahden kaupungin päättäjien pitäisi yrittää hahmottaa kunta palveluyrityksenä. Tästä lähtökohdasta strategian tulee perustua ydinpalveluiden trendien selvittämiseen ja strategian laatimiseen niiden pohjalta. Ydintoiminnot ovat niitä toimintoja, jotka laki määrää kuntayhtiön tehtäviksi. Trendi näyttää olevan aina 1990-luvulta alkaen se, että valtio lisää kuntien tehtäviä ja vähentää niiden valtionosuuksia. Valtion omien sitoumuksien ja kulurakenteen kehittyminen näyttää vahvistavan eo. trendin megatrendiksi vielä tällä vuosikymmenellä.
Strategian kannalta tämä merkitsee sitä, että kuntien mahdollisuudet rahoittaa virkamieshallinnon ja kuntalaisten haluamia muita toimintoja ja investointeja vähenee. Vaihtoehtoja on kaksi. Voidaan korottaa veroäyri sietämättömyyden rajoille ja näin riistää kuntalaisilta taloutta pyörittävä ostovoima. Toinen vaihtoehto, jota myös Lahdessa on toteutettu, on markkinoiden ehdoilla toimivien yritysten perustaminen. Näitähän on Lahdessa mm. Lahti Energia, jos yhtiö olisi aikoinaan myyty, niin kaupunginhallituksessa olisi jo pitkään soiteltu kaupunginjohtajien johdolla valssia: Kusessa ollaan, muistona sota-ajoilta.
Strategian kannalta kaupungin toiminnan rahoitus perustuu siis valtionapuihin, verotuloihin ja konserniyhtiöiden osinkoihin sekä konsernipankin rahoitusmarginaaliin. Ongelma tässä yhtälössä on se, että suurin osa tuloista on sellaisia taustamuuttujia, joiden tulojen määrää on vaikea ennakoida. Osa konserniyhtiöistä toimii kilpailuympäristössä, joka merkitsee sitä, että kaupunki ei voi määrätä yhtiöiden osinkoa vuotta etukäteen. Kun puolestaan veroprosentillakin on olemassa joku kipukynnys, niin strategian kehykset ovat tiedossa. On siis hankittava lisää tuloja vanhojen tai uusien konserniyhtiöiden kautta ja/tai karsittava rankasti tulevien sukupolvien rasitukseksi tulevia turhakkeita tai vähemmän tärkeitä hankkeita. Erään tällaisen epävarman hankkeen Ulla Puolanne jo ansiokkaasti kuvailikin Uudessa Lahdessa 14.11.
Virkamieskunta ja demokraattisesti valitut luottamusmiehet eivät hallitse sellaista osaamista, jota tarvitaan liiketoiminnan innovoinnissa ja kehittämisessä. Liiketoiminta ei ole koskaan kuulunut kuntien ydintoimintoihin. Nyt kuitenkin kuntarahoitus antaa aihetta pohtia tätäkin strategiaa. Heitänkin tässä pallon ilmaan. Julkisuuteen on tullut tieto, että Nestlen pullotetun veden myynti on miljardi bisnes. Lahdessa on tunnetusti maailman puhtain vesi. Green Cityn brändi edellyttäisi ehdottomasti, että Lahti Aqua pullottaa tätä vettä ja ottaa osan Nestlen miljardeista kotiin. Tämä tukee myös lahtelaista talviurheilua ja puhtaan teknologian vientiä, joten kaikille lahtelaisille maailman matkaajille Lahti Aqua pullot matkoille mukaan. Lähin suuri markkina on tietysti Pietarin alue puhumattakaan Kiinasta, joihin molempiin kaupungilla ja sen organisaatioilla on hyvät yhteydet. Vesi tulee olemaan tulevaisuudessa yhä tärkeämpi luonnonvara, joten toimintaan on ryhdyttävä eilen.
Strategian suunnittelu on yhtä innovatiivista kuin tuotekehittelykin. Sitä ei pidä kuntayhteisössäkään tehdä laput silmillä. Vierailu Tallinnaan oli kuin halpalentoyhtiön käyttö. Viron toinen tasavalta aloitti samalla tavoin puhtaalta pöydältä kuin halpalentoyhtiötkin. Kunnan tai valtion aloittaminen puhtaalta pöydältä on paljon vaikeampaa. Vastassa ovat ne saavutetut subjektiiviset edut. Himmelien purkamisten lisäksi tarvitaan siis uusia tulolähteitä, koska veropohjaa ei voi laajentaa makuuhuoneisiin!

Comments are closed.


WP Login