Archive for heinäkuu, 2012

Venäjä ja WTO

Venäjä ratifioi 18 vuoden väännön jälkeen viimeinkin sopimuksensa liittymisestä WTO:on. Suomen ja myös EU:n kannalta ajoitus oli mitä parhain. Nyt on kuitenkin syytä laittaa Suomessa jäitä hattuun ja tutustua sopimukseen. Tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana vienti Venäjälle on ollut 1,2 milj. euroa ja tuonti 2,9 milj. euroa. Bilateraalikaupan aikana kauppa pyrittiin pitämään tasapainossa ja se tarjosi viennillemme tilaisuuden, jota nyt ei enää ole. Tuonti on ollut pääasiassa öljyä ja kaasua, joiden osuus on ollut n. 75 %. Suurin osa viennistä on ollut koneita ja laitteita. Viennissä on siis huomattavasti kasvun varaa ja tämä helpottunee nyt jonkin verran.
Puuraaka-aine on ollut paljon esillä maassamme ja sen on toivottu helpottavan metsäteollisuuden toimintaa. Varsinaiset tullit laskevatkin merkittävästi, mutta tuontia tulevat rajoittamaan kiintiöt. Koivulle ei ole kiintiöitä eikä tullia. Sen sijaan kuusitukeille kiintiö on noin 6 milj. kuutiota. Mäntytukeille vastaavasti n. 3,7 milj. kuutiota. Ylimeneville osille Venäjä voi vapaasti määrätä vientitullit. Nämä määrät havutukkien osalta koskevat koko EU:a, joten määrät ovat lapsellisen pieniä. On pidettävä mielessä, että Stora Enson sahat ja muut Baltiassa kilpailevat näistä kiintiöistä. Oleellista tuleekin havutukkien osalta olemaan se, kuinka suuriksi Venäjä määrittelee kiintiöt ylittävät tullit.
Sopimuksessa tärkeitä osia ovat myös eräät muut rajoilla kiusalliset käytännöt. Eräs näistä on ollut tullauspaikkojen mielivaltainen siirtely. Sopimuksessa Venäjä on sitoutunut siihen, että tullauspaikkoja ei muutella mielivaltaisesti ja ennen ilmoitusta Suomen viranomaisille. Tärkeää on myös määrittely sopimuksessa, että siirrot eivät saa vaikeuttaa tullaajien (asiakkaiden) toimintaa. On mielenkiintoista nähdä, miten tämä sopimuksen kohta tulee rajalla toimimaan käytännössä. Tunnettuahan on, että rajalla ei aina toimita edes Moskovan määräysten mukaan.
Tärkeä sopimuksen kohta on myös laskujen hyväksyminen tullausarvoksi. Venäjän tulli ei ole käytännössä hyväksynyt suomalaisten yritysten laskuja sellaisenaan peläten kaksoislaskutusta. Kaksoislaskutus on ollut varsin laajaa johtuen korkeista tuontitulleista. Asioita tuntemattomat ovat syyllistäneet suomalaisia yrityksiä kaksoislaskutuksesta, mutta syyllisiä ovat venäläiset maahantuojat. Jokainen tietokoneita käyttävä tietää, kuinka alkuperäisen laskun voi skannata ja editoida (väärentää) siihen uudet tiedot. Tästä johtuen Venäjän tulli on viimeaikoina käyttänyt ns. viitehintoja tullauksen perusteena. Näillä arvoilla ei ole tarvinnut olla mitään tekemistä todellisten hintojen kanssa. Ne ovat usein olleet vähittäismyyntihintoja, joissa lisäksi on Suomen ALV. Sopimuksessa Venäjä on sitoutunut noudattamaan laskuissa olevia arvoja.
Koko ongelma olisi voitu hoitaa toimittamalla Suomen tullista tiedot sähköisesti rajan taakse. Tämä olisi kuitenkin vähentänyt radikaalisti rajalla toimivien välikäsien tulovirtaa. Tämäkin tilanne toivottavasti muuttuu sopimuksen myötä. Näissä asioissa venäläiset ovat kuitenkin hyvin innovatiivisia, joten pitää vain odottaa. Kyllä Siperia sitten taas opettaa. Joka tapauksessa sopimuksen myötä myös rajoilla tapahtuu muutoksia. Ohessa on linkki, johon Venäjälle vievien on syytä tutustua. Etenkin lisensiointi tulee aiheuttamaan lisätöitä.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:057:0005:0013:FI:PDF

No Comments »

Talous ja kulttuurit

Taloustieteiden ja tietäjien suurin ongelma on se, että ne eivät ota huomioon kulttuurien vaikutusta taloudelliseen käyttäytymiseen. Tämä nähdään selvästi Euroopassa, jossa toisen maailmansodan jälkeisenä aikana otettiin käyttöön Keynesin talousopit. Kaikki maat kuitenkin sovelsivat teorioita omiin kulttuureihinsa, joten puhdasoppisesti teorioita ei käytetty. Soveltaminen poikkeaa eniten pohjois-etelä akselilla. Kovien talvien pohjoisessa on aina jouduttu suunnittelemaan, kuinka selvitään talven yli seuraavaan kesään. Jääkausi ja kylmät jaksot ovat Alppien pohjoispuolen ongelmia.
Alppien eteläpuoli on aikojen alusta alkaen ollut ilmastoltaan sellaista, että talvien yli selviytymistä ei ole tarvinnut liiemmin suunnitella. Maasta, puista ja vesistä on löytynyt syötävää ympäri vuoden melko vaivatta. Samoin rakennuksia ei ole ollut tarvis suunnitella kestämään kovia pakkasia ja lumimyrskyjä. Vesitiet ovat olleet ympäri vuoden avoimia ja mahdollistaneet asutuksen leviämisen niiden kautta.
Kun tällaiset olosuhteet jatkuvat vuosituhansia, ne muuttavat myös ihmisen sopeutumaan olosuhteisiin. Näin evoluutio toimii. Tällainen evoluutio muodostaa hiljalleen kulttuurin. Erilaisia kulttuureja on EU:n alueella reilusti yli 200. Tällaiselle perustalle ryhdyttiin rakentamaan Euroopan Unionia. Kaikille, jotka ovat käyneet kansainvälistä kauppaa, oli vahvat epäilyt yhteisen talousliiton ja rahaliiton onnistumisesta. Niin suuria ovat erot. Saksaan saattoi myydä huoletta luotolla, mutta Kreikkaan, Italiaan ja Espanjaan ainoastaan suomalaisen pankin hyväksymin vakuuksin eli peruuttamattomilla rembursseilla.
Tästä johtuen Suomen päämarkkina-alueita ovat olleet Saksa ja sen pohjoispuoliset maat. Koneita ja laitteita myyvät yritykset ovat toki levittäytyneet globaalisti, mutta näissä kaupoissa maksujärjestelyt ovat kokonaan toisenlaisia eli toimivat pankkien välityksellä. Tämä asetelma pätee vielä tänä päivänä. Vienti Italiaan ja Kreikkaan on yhteensäkin vain 5 % luokkaa, eivätkä Espanja ja Portugali ole edes yltäneet tilastoihin. Suomen vienti EU:n alueelle 2012 ensimmäisen neljänneksen aikana oli 30 %. Kun nyt pelotellaan Välimeren maiden sortumisten vaikutuksista Suomeen, niin nämä luvut on syytä pitää mielessä.
Suomen tärkeät vientimaat Ruotsi, Norja ja Britannia eivät ole euromaita ja Saksa on niin suuri, että se ei kaadu näissäkään myrskyissä. Myös Suomen viennin kasvualueet ovat idässä eli Venäjällä ja Aasiassa. Ei ole tieteellistä näyttöä siitä, että muut Pohjoismaat ja Britannia olisivat osanneet ennustaa nykyisen tilanteen ja siksi jääneet euron ulkopuolelle. Brittien pääministerinä toiminut Thatcher kuitenkin oli taloustieteilijä ja hän osasi neuvotella briteille mahtavat edut pysyen silti euron ulkopuolella. Sellainenkin skenaario on mahdollista, että Välimeren maat putoavat eurosta. Tämän jälkeen loput Pohjoismaista ja Britannia saattavat liittyä euroon.
Tulli, Tilastokeskus tai Suomen Pankki eivät tilastoi yritysten vientiä eri valuutoissa. Tullin ilmoituksen mukaan vienti tilastoidaan vain euroissa. Ei kuitenkaan ole vaikeaa päätellä kokemuksen perusteella, että euro ei ole Suomen viennissä mitenkään määräävä valuutta. Mitä suurimmalla todennäköisyydellä jopa 2/3 Suomen viennistä tapahtuu Yhdysvaltain dollareissa. Hallituksen kuuluttamat katastrofaaliset seuraukset Suomen taloudelle euron kaatuessa, eivät todennäköisesti pidä paikkaansa. Lyhyen historiansa aikana euro ei ole saavuttanut samaa asemaa kansainvälisessä kaupassa kuin USD.
Vuosituhansien kuluessa kehittynyt hälläväliä-kulttuuri ei poistu niillä keinoin, joita nyt suunnitellaan. Jo tähän mennessä tapahtuneen perusteella voidaan päätellä, että Välimeren maiden on erittäin vaikea hyväksyä Brysselistä tulevia määräyksiä. Jos näitä määräyksiä eli direktiivejä ei ole pystytty valvomaan tähänkään asti, niin miten se valvonta onnistuisi jatkossa? Näiden kansojen on ilmeisesti kuljettava vaikeamman tien kautta, joka merkitsee kulttuurien täydellistä muuttumista. Ehkä pitäisi vakavasti harkita jäähyn antamista kiekon lyömisestä katsomoon. Se mikä on vuosituhansien kuluessa kehittynyt yleiseksi tavaksi, ei muutu yhdessä yössä toiseksi.

No Comments »

Euro kuin vanha vitsi

Pan Amin Jumbo oli matkalla New Yorkista Lontooseen. Jossain Islannin lounaispuolella kapteeni kuulutti matkustajille: Hello folks, olette mahdollisesti huomanneet, että oikealta puoleltamme on yksi moottori sammunut, mutta ei mitään hätää, saavumme Lontooseen ehkä noin tunnin myöhässä. Kukaan ei reagoinut ilmoitukseen sen kummemmin, vaan jatkoivat nukkumistaan tai muita tekemisiään. Oli kulunut ehkä reilu tunti, kun kapteeni oli jälleen äänessä: Hyvät matkustajat nyt vasemmalta puoleltamme on sammunut yksi moottori, mutta ei hätää, olemme Lontoossa ehkä reilut kaksi tuntia myöhässä. Joku matkustajien joukossa alkoi jo näyttää hieman hätääntyneeltä, mutta matka jatkui. Muutaman tunnin kuluttua jo melko huolestunut kapteeni oli jälleen äänessä: Arvoisat matkustajat, olemme menettäneet kolmannenkin moottorin, mutta viimeiselläkin moottorilla pääsemme Lontooseen tosin 4 – 5 tuntia myöhässä. Tämä kuulutus jo havahdutti suurimman osan matkustajista ja alkoholin kulutus alkoi kasvaa. Viimein kuitenkin Heathrown lähestymisvalot alkoivat vilkkua edessä ja lentoemäntä kuulutti: Muutaman minuutin kuluttua laskeudumme Lontoon Heathrown lentokentälle jne. Eräs teksasilainen heräsi unestaan, ryhdistäytyi penkissään ja totesi: oli se helvetin hyvä, ettei mennyt se viimeinenkin moottori. Olisi jouduttu olemaan täällä koko yö!
Tämä on tilanne näköjään myös euron suhteen. Lennetään ja lennetään, mutta moottoreita sammuu joka puolella niin, että katastrofista tulee pysyvä tila.

No Comments »

Euron bosoni

Kun tiedemiehet kehittelivät ajatuksen alkuräjähdyksestä, niin ainakin minua ajatus alkoi askarruttaa. Miten olematon voi räjähtää? Jos alussa ei ollut yhtään mitään, niin kuinka ihmeessä ei mitään voi räjähtää? Ilmeisesti asia alkoi vaivata myös herra Higgs’iä, koska hän pitkän pohdinnan jälkeen päätyi ajatukseen, että jotain piti kuitenkin olla ennen alkuräjähdystä (big bang). Hän synnytti teorian alkuhiukkasesta eli Higgs’in bosonista. Ajatuksena oli, että kun tämä hiukkanen törmää toiseen hiukkaseen, niin massan on pakko syntyä.
Kun talousliiton eli EU:n taloudellisesti epämääräiselle pohjalle alettiin luoda yhteistä valuuttaa, niin asialla eivät olleet taloustieteilijät. Asialla oli kasa poliitikkoja, jotka halusivat saada nimensä maailman kirjoihin ja paljon, paljon ääniä, mainetta ja kunniaa. Kaikki varmaan tiesivät, että joukko hallinnollisesti näin erilaisia kulttuureja ei todella voisi muodostaa rahaliittoa. Mutta kuten aina, niin kun vastuuta ei ole, niin pidetään hauskaa ja katsotaan, miksikä katti nahan repii. Suomi puolestaan liittyi unioniin vahvan markan keskipakovoiman lingottua maan lamaan.
Nyt ollaan sitten tilanteessa, jossa epätoivoisesti yritetään löytää euron bosonia eli euron alkuhiukkasta. Pohjoisen euroa törmäytetään oikein tosissaan etelään euroon toiveena, että syntyisi massaa, joka tyydyttäisi markkinavoimia. Tällä hetkellä näyttää pahasti siltä, että pohjoisen euron massa on niin suuri, että kun se törmää etelän heikkoon euroon, niin etelästä kuuluu hirmuinen parku. Etelä Alppien eteläpuolelta meinaa suorastaan suistua Välimereen, eikä bosonia tunnu löytyvän mistään. Pahapuoli tässä on se, että etelän euroa heikentäneillä veronkiertäjillä taitaa olla kaikilla venhot, joilla he pääsevät pakoon.
Veronkiertäjien vahvat eurot ovat lisäksi muissa vahvan euron maissa paossa mahdollista katastrofia. Vahvan euron maiden olisikin silloin pidettävä huoli siitä, että nämä veronkiertäjät eivät pääse rantautumaan pohjoiseen tuhoamaan pohjoisen euronkin massan. Silloin voisi mennä pohjoisessakin pakki päälle ja takautuisimme alkuräjähdyksen asteelle eli takaisin omiin valuuttoihin. Tämä ei ole mahdollista, vaan euron on suunnattava vakaasti kohti maailman loppua kuten koko luomakunnan. Eurobosonin löytämiseen käytettävä aika on kuitenkin rajallinen, joten Brysselissä eivät ovet ehdi saranoillaan pysähtyä.
Bosonin löytämisessä oli mukana myös suomalaisia tutkijoita ihan Sveitsissä paikan päällä. Tämä ei kuitenkaan pysäyttänyt tutkimusta Suomessa, vaan se jatkui muiden toimesta. Eurobosonin etsinnässä on se vaikeus, että johtavien poliitikkojen kapasiteetti on niin rankasti rasitettu, että kotimaan asiat tahtovat jäädä hoitamatta. Pelottaakin tässä se, että kun kotomaasta häviää yrityksiä solkenaan, niin kuka enää siteen täällä tarvitsee euroa tai edes markkaakaan. Koto-Suomessa olevat ministerit tekevät ny vain lisää tilaa sinne nahkurin orsille. Tämä on sellaista tieteen popularisointia eli epätieteellistämistä kerta kaikkiaan.

No Comments »

Voi meitä reppanoita

Sehän on tiedetty, että suomalaista mediaa ei kiinnosta se, mitä joku fiksu tuntemattomuus saattaa sanoa vaikka se olisi kuinka järkevää. Meillä kiinnostaa vain se kuka sanoo, olkoonpa sanoma sitten minkälaista höpöhöpöä hyvänsä. Viimeaikoina on tullut tuutin täydeltä asiaa, jonka voisi laittaa suoraan mätäkuunjuttupinoon. Mediankin pitäisi ottaa lusikka nöyrästi, siis kauniisti, käteen. Nykylehdistön ongelma vain on se, että toimittajilla ei tahdo olla riittävästi aikaa juttujen taustoittamiseen. Juttujen teossa on lisäksi rajoitettu pituus.
Kun nyt puuhataan Eurooppaan uutta pankkivalvontaviranomaista, niin jo nyt on perusteltua syytä olettaa, että se toimii täsmälleen yhtä hyvin, kuin kaikki muukin valvonta EU:ssa on toiminut. Eli siis ei tule toimimaan. Valvonta on hyvä, mutta miten on tarkoitus sanktioida rikkomukset? Etelän maat tulevat vesittämään sanktioinnin aivan varmasti. Jos sanktioita saadaan aikaan, niin miten ne voidaan panna täytäntöön? Jäseniä ei ehdottomasti haluta erottaa eurosta, joten mitä jää jäljelle? Sellaisten sakottaminen, joilla ei ole rahaa tai haluja maksaa, ei voi tehdä mitään. Mistä siis on sovittu ja mistä päätetty?
Kaikki ongelmamaat ovat katolisia, joten ainoa mahdollisuus on ulkoistaa tämä pankkien valvonta Vatikaanille. Vatikaani voi langettaa rikkureille kirkonkirouksen ja se on tunnetusti vakava paikka. Totta tosin on, että eihän näillä pankkipelureilla ole sieluakaan, jonka kirkko voisi kirota. Mutta jo sormella osoittaminen on tehokas tapa, koska se saattaa viedä asiakkaat pankista. Se laittaa omistajiin vipinää ja se puolestaan antaa kenkää rikkureille. Tällainen järjestely tulisi myös hyvin edulliseksi EU:lle. Näin saataisiin toimimaan se paljon kailotettu sijoittajavastuu. Taivaassahan ei rahaa tarvita ja portilla riittää CV!
Kannattaako Suomen erota eurosta ja EU:sta vai ei, ollaan asiantuntijasta riippuen hyvin erimieltä. Suomen nuori hallitus ei tunne etelän kulttuureita riittävästi voidakseen arvioida asiantuntijoita. Nyt on kuitenkin selvää, että kiristys kuuluu Välimerenmaiden diplomatiaan. Pohjoismainen diplomatia on tämän edessä täysin tyrät sylissään. Mutta bluffin voi aina katsoa ja koska panokset ovat korkeita, niin ne pitääkin katsoa. Suomen asema korkeissa pöydissä perustuu siihen, että Suomi peesaa Saksaa. Nyt Saksalla oli oma lehmä niin syvällä suossa, että sekin suostui kiristykseen. Suomen ainoa keino on sanoa, että nyt riittää. Me emme lähde mukaan tähän pelleilyyn. Erottakaa meidät vaikka eurosta! Tällä tavoin ainakin paljastuu Suomen todellinen asema päätösketjussa.
Kevennetään lopuksi vähän. Taas on noussut lööppeihin karppaus ja lihansyönti. Sehän tappaa takuuvarmasti. Vasta-argumenttina voi esittää, että ihmiskuntaa ei olisi lainkaan, jos lihan syönti olisi tappavaa. Kun omenan syönti paratiisissa osoittautui synniksi, piti ryhtyä syömään lihaa ja tässä vielä ollaan. Miten olisi käynyt leijonille ja muille lihansyöjille, jos liha olisi niin tappavaa? Olisiko kyse yhä lisääntyvistä lisäaineista, jota nykyisin vaaditaan? Niitähän ei sovi tutkia eikä arvostella, koska se voi olla omalle karriäärille tuhoisaa. Lihaa voi arvostella, koska sehän on kuollut, eikä voi aiheuttaa mitään harmia. Kaikilla ruohonsyöjillä on jonkinlainen pötsi, jossa heinät sulavat. Ihmiselle ei ole sellaista kehittynyt, mutta siellähän ne kuidut menevät mukavasti lihan seassa.
Entä sitten tämä ilmaston lämpiäminen? Suomea ei olisi olemassakaan, jos ilmasto ei olisi jääkauden lopulla, radikaalisti lämmennyt. Vuosituhansiin ei jään sulaessa ollut talvia ollenkaan. Jään sulaminen mailtamme mahdollisti Suomen jellonalle suotuisat elinolosuhteet. Sulamisvedetkin katosivat jonnekin. Tiedemiehet sanovat, ettei ne mihinkään kadonneet, maa vaan on kohonnut. Viisaat sijoittavat puolestaan sanovat, että maata kannattaa ostaa, koska sitä ei tehdä lisää. Kummatko ovat oikeassa? Jos vesi nousee, niin saadaan ainakin Lahden talous kerralla kuntoon. Kun vesi peittää alleen kaiken Kehä 3 eteläpuolella, niin kyllä jää yleiskaava pieneksi. Siitä on tehtävä XXXL-malli. Ei taida kuitenkaan tämä kaavoittajasukupolvi sitä päivää nähdä.

No Comments »

WP Login