Tilastollisia harhoja

Viimeaikoina on keskusteltu erilaisista vajeista ja perusteltu niillä mm. kuntaliitoksia. Vanhemman väestönosan lisääntyminen heikentää huoltovajetta, on eräs väittämä. Jotta siitä selvittäisiin kunnialla, niin pitäisi liittää mahdollisimman monta kuntaa yhteen. Säästöperusteita ei vain saada julki. Samaan aikaan todetaan, että työeläkerahastoissa on vanhusväestön eläkerahoja suhdanteesta riippuen 130 – 150 miljardia euroa. Lisäksi kotitalouksien varallisuus eli sijoitukset ja pankkitalletukset ovat noin 130 miljardia. Näistä suuri osa kuuluu eläkkeellä oleville. Näiden lisäksi on vielä luettava velattomat asunnot, joista maksetaan kiinteistöveroa. Eläkeläisiltä tämä rasite pitäisi poistaa huoltovajeen helpottamiseksi. Tilastonikkarit eivät ole tuoneet näitä julki lainkaan. Tilastoja on ilmeisesti tulkittu vanhan kansaneläkejärjestelmän pohjalta. Eläkeläisten tulevaisuus on nyt turvatumpi kuin koskaan historiamme aikana. On selvää, että yhä useammat siirtyvät käyttämään yksityisiä terveyspalveluita, joten verovuodot pitäisi tukkia!
Nämä asiat pitäisi tuoda esiin myös hallituksen ja valtiovarainministeriön taholta. Ne eivät kuitenkaan tue kuntaliitosreformia. Tästä syystä näyttää siltä, että ministeriöön on joko syntynyt osaamattomuuskeskus tai tarkoitushakuisen salailun kulttuuri. Tätä käsitystä tukee vastapidetty valtioneuvoston raamiriihi. Tehdyistä päätöksistä voidaan vetää sellainen johtopäätös, että toistettiin 1990-luvun talouskriisin keinoja: siirretään kustannukset kunnille. Tästä seuraa tietenkin se, että myös luvattuja kunnille asetettuja palveluvelvoitteita ei vähennetä, eikä myöskään tukia makseta luvatusti. Edellisen laman aikana kävi niin, että lupaukset maksetaan siiten, kun jaksetaan. Valtio on ilmeisesti vieläkin velkaa kunnille – ilman korkoa ja osamaksulisää. Tulkaa ihmeessä jo ulos sieltä ministeriön kaapista arkipäivän realismiin.
Mikäli nykyinen trendi jatkuu, niin vuonna 2050 valtion kaikki tehtävät on siirretty kunnille. Tosin Euroopan yhtenäistymiskehitys on johtanut siihen, että Suomessa eduskunta ja hallitus ovat tarpeettomia. Ministeriöitäkään ei nykymuodossaan enää tarvita. Mihin siis tarvitaan valtiota, jos kunnat hoitavat kaikki tehtävät. Tämä kehitys johtuu siitä, että Suomessa toimitaan jatkuvasti perustuslain vastaisessa tilassa. Kansalaiset eivät ole samassa asemassa palveluiden suhteen. Palvelujen taso vaihtelee kunnan toimintakyvyn mukaan ja suhteessa siihen. Se, että ei edes 1990-luvun laman aikana löytynyt riittävästi poliittista tahtoa rakenteellisten muutosten tekoon, on johtanut nykytilanteen. Nykyinen sixpack-hallitus ei pohjansa takia pysty tilannetta ratkaisemaan. Pystytään päättämään vain asioista, jotka kirpaisevat kaikkein vähiten kaikkia.
Historia todistaa, että Suomi pystyy elämään vain kriisien kautta. On ihanaa saada ensin kunnolla turpiin ja sitten nousta raunioista. Kriisiin ajautuminen ei näet ole kenenkään syytä, mutta siitä selvinneet ovat kaikki sankareita. Kolmikanta on hyvä esimerkki tästä. Tehtiin kovia työehtosopimuksia ja ratkaistiin ongelmat devalvaatiolla. Pitäisi nyt vihdoin uskoa, että yritykset eivät voi yksin vaikuttaa kilpailukykyynsä. Yhteiskunnan rakenteellisella kilpailukyvyllä on oleellinen merkitys. Ainoa vaihtoehto on toiminnan siirtäminen sinne, missä yhteiskunnan rakenteellinen kilpailukyky on paras. Jos ei ole kilpailukykyä, ei ole yrityksiä. Jos ei ole yrityksiä, ei ole veronmaksajia. Jos ei ole veronmaksajia, ei ole myöskään valtiota. Tämä on priorisointijärjestys!

Comments are closed.


WP Login