Sukupolvenvaihdos

Etelä-Suomen Sanomissa olleeseen juttuun sukupolvenvaihdoksesta, jossa myös minun nimeni oli mainittu, haluan täsmentää asiaa. Vuonna 2005 hyväksytyssä väitöskirjassani esitin jatkotutkimukselle pohjaksi sukupolvenvaihdokseen liittyvän aiheen. Ohessa suora lainaus:

Hallitun sukupolvenvaihdoksen toteuttamiseksi yrityksen ulkopuoliselle taholle tarvitaan tehokas järjestelmä, joka pyrkii löytämään potentiaalisia jatkajia olemassa oleville yrityksille.

 

Järjestelmä toimii seuraavasti:

1.      KTM:n ohjaukseen perustetaan ESR rahoituksen avulla yksikkö, joka toimii seuraavasti:

a)      Yksikkö pitää rekisteriä yrityksistä, jotka haluavat ulkopuolisen jatkajan. Yritykset ilmoittautuvat rekisteriin, ja niille luodaan profiili. 

b)      Halukkaat yrittäjät ilmoittautuvat omaan rekisteriinsä, ja heistä luodaan myös profiili.

c)      Tämän jälkeen suoritetaan matching-prosessi, jolla yritykset ja potentiaaliset yrittäjäehdokkaat saatetaan keskinäiseen yhteyteen.

d)      Yhteisymmärryksen syntyessä tehdään MBO sopimus, joka on purettavissa molemmin puolin määräajan kuluessa.

e)      Uudelle yrittäjälle luodaan henkilökohtainen koulutusohjelma – yrittäjäoppisopimusohjelma – jossa teoreettinen opetus hankitaan joltakin tarjoajalta ja täsmäkoulutuksen yritykseen  antaa luopuva yrittäjä.  Tältä noin kahden vuoden ajalta uusi yrittäjä saa osan palkastaan yritykseltä ja osan työvoimahallinnolta.

f)        MBO (management buy out) -sopimuksen edellytysten täyttyessä uusi yrittäjä ryhtyy jatkamaan luopuvan yrittäjän työtä.

2.      Yritysrekisteri luodaan toimialoittain toimialayhdistysten, kuten Puuteollisuusyrittäjät ry:n, avulla ja tuella, koska näillä on luottamukselliset yhteydet kenttään.

3.      Potentiaalisia uusia yrittäjiä etsitään:

a)      Eri alojen oppilaitoksista lanseeraten yrityksiä viimeisten vuosien opiskelijoille.

b)      Opiskelijoita perehdytetään yrityksiin insinööritöiden, progradutöiden, diplomitöiden yms. avulla.

c)      Panostetaan TE-keskuksien neuvontaan  jonkin tietyn alan investointeihin rahoitusta etsimään tulevia yrittäjiä matcahataan yritysrekistereihin.

d)      Finnvera toimii samoin rahoitusta hakemaan tulevien henkilöiden/yritysten kanssa.  Tässä tapauksessa myös fuusiot nuorempien omistajien hallitsemien yritysten kanssa ovat mahdollisia.

e)      Kiinnostuneet henkilöt voivat hakeutua mainittujen viranomaisten tai Internetin kautta suoraan sukupolvenvaihdos yksikköön.

f)        MBO järjestely ei vaatisi suuria määriä ulkopuolista rahoitusta, koska

g)      järjestelyyn liittyvät kiinteistöt voidaan vuokrata osto-optioin tai liisata samoin järjestelyin;

h)      konekannalle voidaan tehdä samoin;

i)        yhtiön lainat voidaan siirtää suoraan uudelle yrittäjälle;

j)        loppurahoitus voidaan järjestää vanhan ja uuden yrittäjän välisin laina- ym. järjestelyin.

4.      Järjestely takaa vanhalle yrittäjälle kohtuullisen myyntiarvon koneille ja kiinteistöille, jotka ovat pääomaverotuksen alaisia.

Mallin hyviä puolia ovat joustavuus ja se, että onnistuessaan malli takaa luopuvalle yrittäjälle lisätuloa eläkkeen lisäksi ja käyttöarvoa hyvin vastaavan arvon koneille ja kiinteistöille.  Uudelle yrittäjälle järjestelmä antaa lentävän lähdön, koska toimiva organisaatio, tuotteet ja asiakkaat ovat valmiina ja yritys on jo ylittänyt kuolemanlaakson.  Rahoitustarpeet eivät ole likikään samaa luokkaa kuin uutta yritystä perustettaessa, puhumattakaan uuden yrityksen riskeistä.

Yritys saa uudenlaista osaamista uuden yrittäjän mukana, joka on lisäksi täsmäytetty koulutuksella vastaamaan mahdollisimman tarkoin yrityksen ja yrittäjän tarpeita.  Uudella yrittäjällä saattaa olla myös valmis tuoteidea, jonka tuotanto voidaan aloittaa nopeasti.  Yrityksen toiminnan voi olettaa näin piristyvän, ja yritys kasvaa ja työpaikat lisääntyvät.

Haittapuoliksi voidaan katsoa uuden yrittäjän löytäminen ja usean julkishallinnon organisaation toiminnan yhteen sovittaminen.  Vahvatahtoisella yrittäjällä saattaa olla myös vaikeuksia aloittaa yhteistoiminta nuoremman sukupolven yrittäjän kanssa.

Yrityksen ohjattu sukupolvenvaihdos.”

Esko Passila TkT, yrittäjä

 

Comments are closed.


WP Login