Kuntauudistus

Kuntauudistuksesta vouhkataan ja tehdään epäluottamuslauseita hallitukselle. Suurin ongelma on se, että olipa vallassa mitkä puolueet tahansa, niin selkeitä perusteita ei kuntien yhteenliittämiselle ole esitetty. Ei ole tehty yhtään tutkimusta, jolla olisi pystytty osoittamaan liitosten edut kiistattomasti. Syykin on selvä. Nykyisen lain puitteissa liitettävän kunnan työntekijät saavat 5 vuoden irtisanomissuojan. Kuntien suurimmat kulut ovat työvoimakustannukset, joten jos niihin ei voi kajota, niin päällekkäisiä tehtäviäkään ei voi karsia. Näin ollen säästöjä ei voi syntyä. Henkilöstöä ja tehtäviä vain siirrellään uuden organisaation sisällä.
Tällainen politiikka muistuttaa huomattavasti kreikkalaista talouspolitiikkaa, jonka seuraukset ovat nähtävissä. Jos ministerien avustajat ja ministeriöiden virkamiehet tutustuisivat tarkemmin kuntien työntekijöiden ikärakenteisiin, niin sieltä voisi helposti päätellä, kuinka paljon väkeä lähtee eläkkeelle seuraavien 5 – 7 vuoden kuluessa. Tämän jälkeen voisi miettiä, mistä kunnat saavat eläkkeelle jäävien kymmenien tai ehkä satojen tuhansien tilalle korvaavaa työvoimaa. Olen useassa eri yhteydessä todennut, että tämän vuosikymmenen aikana syntyy kilpailua työvoimasta yksityisen- ja julkisensektorin välille. Jos kilpailu johtaa palkkakilpailuun, niin taas tulee yrityksille yksi syy siirtyä pois Suomesta.
Koska kunnilla ei kuitenkaan ole varaa palkkakilpailuun, niin ainoa mahdollisuus on sopeutua. Sopeutuminen merkitsee puolestaan rakenteiden tarkastelua ja epäilemättä johtaa myös vapaaehtoisiin kuntaliitoksiin. Tällaiset kuntaliitokset ovat kuitenkin taloudellisesti järkevämpiä ja kannattavampia kuin nyt suunnitellut pakkoliitokset. Ne syntyvät työvoimapulasta, jolloin päällekkäisyyksiä ei synny kuten pakkoliitoksissa. Pakkoliitoksia tuskin saadaan aikaan yhtään normaalia evoluutiota nopeammalla aikataululla. Miksi siis haaskata aikaa ja panoksia sellaiseen, joka tapahtuu joka tapauksessa omalla painollaan ja ehkä nopeammin?

Comments are closed.


WP Login