Tasavero

Internet on ihmeellinen väline. Se on tehnyt maailman huomattavasti läpinäkyvämmäksi, kuin mitä aiemmin oli mahdollista. Sosiaalinen media tuo esiin kaikenlaisia asioita, joita tavallisella ihmisellä ei ollut aikaisemmin mahdollisuutta saada julki. Internet on itsessään valtava tietopankki, koska kaikki julkisella rahoituksella tehdyt tutkimukset on yleensä julkaistava netissä. Netti tarjoaa myös monenlaisia palveluita sellaisiakin, joista poliittiset päättäjät eivät ole mielissään. Voisi jopa perustaa sivuston ”Valheen jäljillä”. Eräs tällainen valhe on vaaleissa ja hallitusneuvotteluissa keppihevosena käytetty tasavero, jota vasemmisto ponnekkaasti vastusti.
Jos vaikka lähdetään liikkeelle osoitteesta stat.fi ja etsitään sieltä vuoden 2010 suomalaisen palkansaajan keskiansio, niin todetaan sen olleen noin 3300 €/kk. Tästä voidaan jatkaa vero.fi sivustolle, josta puolestaan löytyy vero%laskuri. Kun siihen syöttää yo keskiansion, voi tuloksesta todeta, että suomaisen keskiansion veroista 80 % on tasaveroja. Nämä muodostuvat kunnallisverosta, kirkollisverosta, työeläkemaksusta ja työttömyysvakuutusmaksusta. Laskurilla on mahdollista simuloida sitä pistettä, jossa tasavero on 100 %. Kunnasta, lapsien määrästä yms. muuttuvista tekijöistä riippuen raja kulkee jossain 2500 – 3000 €/kk paikkeilla. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että progressiivisia valtion veroja tulisi nostaa rajusti ja vastaavasti vähentää kunnallisia tasaveroja ja sellaisia maksuja kuin työeläkemaksu ja työttömyysvakuutusmaksu. Vain tällä tavoin voitaisiin siirtyä kohti progressiivista verotusta.
Mikäli tarkastelua jatketaan vielä pidemmälle eli siihen, miten ihmiset käyttävät nettotulonsa, niin joudutaan varsinaiseen tasaveroviidakkoon. ALV, valmisteverot, polttoaineverot, sähköverot, varainsiirtoverot jne. niin ne eivät kysele kuluttajan tuloja. Ne ovat samoja kaikille tuloista tai varallisuudesta riippumatta. Tässä siis näyttää demokratia toteutuvan viimeisen päälle. Toisin sanoen käteen jäävän palkan verorysä on 100 % tasaverotettu. Näin ollen vasemmiston vaatimus verojen progression lisäämisestä ei koske tavallista kansalaista lainkaan. Päinvastaiseen suuntaan eli suurempaa tasaverotusta kohti sen sijaan ollaan nyt kulkemassa kuntien valtionosuuksien pienentyessä.

Comments are closed.


WP Login