Euroopan Yhdysvallat (USE)

Lissabonin sopimus yli kymmenen vuotta sitten oli katteeton päiväuni siitä, miltä EU:n haluttiin näyttävän vuonna 2010. Jo silloin kirjoitin, että valitettavasti ei onnistu. Nyt näyttää siltä, että Eu-roopan Yhteisön ensimmäinen vaihe on finaalissa. Perustelin aikoinani väitettäni sillä, että jäsenval-tioiden kulttuurit ja hallintokulttuurit poikkeavat liian paljon toisistaan, jotta parlamentin ja etenkin komission tavoitteet voitaisiin toteuttaa. Ongelmia lisää vielä se, että Thatcher sai aikoinaan neuvo-teltua Iso-Britannialle erikoisaseman ja jättäytyi euroalueen ulkopuolelle. Se kohtalo, jota Suomelle nyt tarjotaan, jos Suomi jää Portugalin paketin ulkopuolelle, ei toteutunut Isossa-Britanniassa.
Alppien eteläpuolen sopimuskulttuuri on sellainen, että se sitoo vain toista osapuolta. Pohjoispuo-lella sen sijaan sopimukset katsotaan sitoviksi. Etelässä korruptio on laajalti hyväksytty kansan pe-rinne. Pohjoisessa puolestaan häkki heilahtaa helposti. Erot pohjoisen ja etelän välillä ovat niin suu-ria, että ne haittaavat yhteisten sopimusten toteuttamista käytännössä. Pitää kuitenkin muistaa, että Suomikaan ei ole puhdas pulmunen. Suomi ei olisi täyttänyt EU:n kriteereitä, ellei yksityisten työ-eläkekassojen varoja olisi luettu valtion varallisuudeksi. Euroopan komission suurin virhe oli se, että se jätti valvontavelvollisuutensa noudattamatta ja sillä tavoin suorastaan kannusti väärinkäytök-siin. Myös EKP syyllistyi samaan virheeseen. Virkamiesten tekemät virheet maksaa veronmaksaja kuten Suomessakin.
En sinänsä ole Portugalin auttamista vastaan, mutta sen lähettämä viesti on väärä. Mikäli komissio jatkaa lepsua valvontalinjaansa, niin se lähettää viestin kaikille EU-maille, että mitä väliä. Antaa mennä, kun on mennäkseen. EVM ei tilannetta pelasta, mikäli sen tavoitteena on saada luotoilleen ensisijaisuus velkasaneerauksessa tai konkurssissa. Tämä on pankkien kannalta ratkaisu, joka vä-hentää niiden mielenkiintoa valtioiden velkapapereihin ja nostaa korkoa. Eräs oleellinen ongelma on se, että osa jäsenmaista ei kuulu euroalueeseen. Vaikka niiden valuutat ovat mekanismissa, niin liikkumavara on +/- 15 % ja se on paljon. Kaikki komission ja EKP:n toimenpiteet ovat juuri nyt pensaspalojen sammuttamista. Missään vaiheessa ei ole näköjään ollut aikaa miettiä tilannetta pit-källä tai edes keskipitkällä aikavälillä.
Omat vaikutuksensa EU:n kehityksessä on myös sen historiassa. Alun perin lähdettiin liikkeelle kauppaliitosta. Edustajiksi lähetettiin elimiin pääosin vilttiketjulaisia, koska asia oli tärkeä vain kaupallisesti. Vuonna 1995 EU:n jäsenmäärä alkoi kasvaa hyvin nopeasti, mutta jäseneksi liittyvis-sä maissa ei liittoutumista otettu kovin vakavasti. Kun Lissabonin strategiaa laadittiin, niin päättä-mässä olivat vilttiketjulaiset niin komissiossa kuin Parlamentissakin. Oli kivaa olla kultapossuker-hon jäsen ja nauttia mahtavia etuja. Suomukset ovat pudonneet vasta nyt silmiltä, kun kansa eri puolilla Eurooppaa alkaa kysellä rahojensa perään.
Kreikasta alkanut trendi saattaakin lopulta muodostua sellaiseksi megatrendiksi, että kaikki maat ovat velkaa kaikille muille, jolloin pakka on niin sekaisin, että ainoa seuraus on liittovaltio. Saksas-sa liittovaltiomalli on toiminut ilmeisen hyvin ja osavaltioilla on kohtuullisen tyydyttävä asema. Yhdysvalloissa puolestaan liittovaltio natisee ja jotkut osavaltiot puhuvat jo omasta valuutasta. Koska historiasta on pakko oppia, jotteivät vanhat virheet toistuisi, pitäisi kehitellä uusi ja uljaampi malli. Nykyinen EU:n hallintomalli korostaa jäsenvaltioiden itsenäistä päätösvaltaa ja puuttuu kan-sallisiin asioihin, joista komissiossa ei ymmärretä mitään. Nyt on käsillä viimeinen hetki miettiä asioita pidemmällä jänteellä. Tarvitaan täysin uusi EU-strategia.

71 Comments on Euroopan Yhdysvallat (USE)

 1. Health
  tammikuu, 23rd 2019 at 11:36 pm

  Elongattor

  Esko Passilan blogi

 2. download
  tammikuu, 25th 2019 at 8:48 am

  download

  Esko Passilan blogi

 3. Archive
  tammikuu, 26th 2019 at 5:47 am

  archive

  Esko Passilan blogi

 4. 100mg viagra without a doctor prescription
  tammikuu, 27th 2019 at 12:03 pm

  100mg viagra without a doctor prescription

  100mg viagra without a doctor prescription

 5. natural viagra
  tammikuu, 27th 2019 at 1:15 pm

  natural viagra

  natural viagra

 6. sildenafil tablets
  tammikuu, 27th 2019 at 1:41 pm

  sildenafil tablets

  sildenafil tablets

 7. viagra on line
  tammikuu, 27th 2019 at 2:34 pm

  viagra on line

  viagra on line

 8. buy viagra
  tammikuu, 27th 2019 at 3:09 pm

  buy viagra

  buy viagra

 9. over the counter viagra
  tammikuu, 27th 2019 at 4:11 pm

  over the counter viagra

  over the counter viagra

 10. viagra
  tammikuu, 27th 2019 at 4:55 pm

  viagra

  viagra

 11. viagra online
  tammikuu, 27th 2019 at 5:23 pm

  viagra online

  viagra online

 12. buy viagra online
  tammikuu, 27th 2019 at 6:04 pm

  buy viagra online

  buy viagra online

 13. sildenafil
  tammikuu, 27th 2019 at 7:09 pm

  sildenafil

  sildenafil

 14. viagra 100mg
  tammikuu, 27th 2019 at 7:22 pm

  viagra 100mg

  viagra 100mg

 15. viagra pills
  tammikuu, 27th 2019 at 8:11 pm

  viagra pills

  viagra pills

 16. cheap viagra
  tammikuu, 27th 2019 at 9:08 pm

  cheap viagra

  cheap viagra

 17. sildenafil 20 mg
  tammikuu, 27th 2019 at 9:47 pm

  sildenafil 20 mg

  sildenafil 20 mg

 18. viagra connect
  tammikuu, 27th 2019 at 11:03 pm

  viagra connect

  viagra connect

 19. viagra prices
  tammikuu, 27th 2019 at 11:23 pm

  viagra prices

  viagra prices

 20. cialis vs viagra
  tammikuu, 28th 2019 at 12:44 am

  cialis vs viagra

  cialis vs viagra

 21. sildenafil 100
  tammikuu, 28th 2019 at 1:24 am

  sildenafil 100

  sildenafil 100

 22. viagra coupons
  tammikuu, 28th 2019 at 2:11 am

  viagra coupons

  viagra coupons

 23. viagra tablet
  tammikuu, 28th 2019 at 2:42 am

  viagra tablet

  viagra tablet

 24. female viagra
  tammikuu, 28th 2019 at 4:33 am

  female viagra

  female viagra

 25. sildenafil 100 mg
  tammikuu, 28th 2019 at 5:01 am

  sildenafil 100 mg

  sildenafil 100 mg

 26. viagra doctor prescription
  tammikuu, 28th 2019 at 5:34 am

  viagra doctor prescription

  viagra doctor prescription

 27. viagra tablets
  tammikuu, 28th 2019 at 6:29 am

  viagra tablets

  viagra tablets

 28. female viagra pills
  tammikuu, 28th 2019 at 7:03 am

  female viagra pills

  female viagra pills

 29. sildenafil 100mg
  tammikuu, 28th 2019 at 8:12 am

  sildenafil 100mg

  sildenafil 100mg

 30. viagra for men
  tammikuu, 28th 2019 at 8:35 am

  viagra for men

  viagra for men

 31. viagra vs cialis
  tammikuu, 28th 2019 at 9:47 am

  viagra vs cialis

  viagra vs cialis

 32. generic viagra
  tammikuu, 28th 2019 at 10:33 am

  generic viagra

  generic viagra

 33. sildenafil citrate
  tammikuu, 28th 2019 at 11:24 am

  sildenafil citrate

  sildenafil citrate

 34. viagra for women
  tammikuu, 28th 2019 at 1:00 pm

  viagra for women

  viagra for women

 35. viagra without a doctor prescription
  tammikuu, 28th 2019 at 1:52 pm

  viagra without a doctor prescription

  viagra without a doctor prescription

 36. generic viagra 100mg
  tammikuu, 28th 2019 at 2:41 pm

  generic viagra 100mg

  generic viagra 100mg

 37. sildenafil citrate 100mg
  tammikuu, 28th 2019 at 3:44 pm

  sildenafil citrate 100mg

  sildenafil citrate 100mg

 38. viagra generic
  tammikuu, 28th 2019 at 4:23 pm

  viagra generic

  viagra generic

 39. viagra without a doctor prescription usa
  tammikuu, 28th 2019 at 5:26 pm

  viagra without a doctor prescription usa

  viagra without a doctor prescription usa

 40. generic viagra available
  tammikuu, 28th 2019 at 6:01 pm

  generic viagra available

  generic viagra available

 41. sildenafil generic
  tammikuu, 28th 2019 at 6:41 pm

  sildenafil generic

  sildenafil generic

 42. viagra medicine online order
  tammikuu, 28th 2019 at 7:19 pm

  viagra medicine online order

  viagra medicine online order

 43. viagra without doctor prescription usa
  tammikuu, 28th 2019 at 8:08 pm

  viagra without doctor prescription usa

  viagra without doctor prescription usa

 44. buy cialis
  tammikuu, 28th 2019 at 8:56 pm

  buy cialis

  buy cialis

 45. cialis
  tammikuu, 29th 2019 at 10:45 am

  cialis

  cialis

 46. cialis 5 mg
  tammikuu, 29th 2019 at 2:52 pm

  cialis 5 mg

  cialis 5 mg

 47. cialis 20 mg
  tammikuu, 29th 2019 at 5:22 pm

  cialis 20 mg

  cialis 20 mg

 48. cialis 20mg
  tammikuu, 29th 2019 at 9:40 pm

  cialis 20mg

  cialis 20mg

 49. cialis coupon
  tammikuu, 30th 2019 at 12:57 am

  cialis coupon

  cialis coupon

 50. cialis generic
  tammikuu, 30th 2019 at 3:40 am

  cialis generic

  cialis generic

 51. cialis generico
  tammikuu, 30th 2019 at 6:56 am

  cialis generico

  cialis generico

 52. cialis generika
  tammikuu, 30th 2019 at 10:06 pm

  cialis generika

  cialis generika

 53. cialis online
  tammikuu, 31st 2019 at 1:23 am

  cialis online

  cialis online

 54. cialis prices
  tammikuu, 31st 2019 at 4:10 am

  cialis prices

  cialis prices

 55. cialis tablets
  tammikuu, 31st 2019 at 6:52 am

  cialis tablets

  cialis tablets

 56. Download site
  tammikuu, 31st 2019 at 8:38 am

  https://dafatisou.bandcamp.com/album/zelle-money-transfer-9-2019

  Esko Passilan blogi

 57. generic cialis
  tammikuu, 31st 2019 at 1:41 pm

  generic cialis

  generic cialis

 58. Crack
  tammikuu, 31st 2019 at 5:08 pm

  keygen

  Esko Passilan blogi

 59. tadalafil
  tammikuu, 31st 2019 at 10:28 pm

  tadalafil

  tadalafil

 60. tadalafil 5mg
  helmikuu, 1st 2019 at 5:41 am

  tadalafil 5mg

  tadalafil 5mg

 61. tadalafil 20 mg
  helmikuu, 1st 2019 at 8:53 am

  tadalafil 20 mg

  tadalafil 20 mg

 62. tadalafil 20mg
  helmikuu, 1st 2019 at 11:29 am

  tadalafil 20mg

  tadalafil 20mg

 63. tadalafil generic
  helmikuu, 2nd 2019 at 2:09 am

  tadalafil generic

  tadalafil generic

 64. tadalafila
  helmikuu, 2nd 2019 at 4:53 am

  tadalafila

  tadalafila

 65. how does amitriptyline work
  helmikuu, 2nd 2019 at 6:53 pm

  how does amitriptyline work

  how does amitriptyline work

 66. muscle relaxant baclofen reviews
  helmikuu, 2nd 2019 at 8:26 pm

  muscle relaxant baclofen reviews

  muscle relaxant baclofen reviews

 67. escitalopram 10 mg
  helmikuu, 2nd 2019 at 8:57 pm

  escitalopram 10 mg

  escitalopram 10 mg

 68. how long for prednisone to work
  helmikuu, 2nd 2019 at 11:31 pm

  how long for prednisone to work

  how long for prednisone to work

 69. online canadian pharmacies
  helmikuu, 12th 2019 at 8:10 pm

  canadian pharmacycanadian pharmacy https://www.mutlualisverisler.com/?p=649535

  You actually said it perfectly!

 70. Canadian viagra
  helmikuu, 15th 2019 at 3:09 am

  Low cost viagra 20mg http://anresolt.strikingly.com/

  You mentioned this fantastically!

 71. Viagra vs cialis
  helmikuu, 15th 2019 at 10:07 pm

  Viagra for daily use http://vilbihed.strikingly.com/

  You actually suggested that exceptionally well!


WP Login