Voiko työpaikkoja luoda?

Vaalipuheista ollaan siirtymässä tekoihin. Yksi ikuinen trendikäs puheen aihe on ollut työttömyys ja uusien työpaikkojen luominen. Luominen korreloi jotenkin Luojan kanssa, joka ei kuitenkaan voi auttaa työpaikkojen luomisessa. Poliittiset työpaikkojen lupaajat näyttävät kuitenkin samaistavan itsensä Luojaan maan päällä. Puheiden perusteella kuitenkin saa vahvan vaikutelman siitä, että lupaajat eivät todella ymmärrä, miten työpaikat syntyvät. Työpaikkoja ei siis luoda, vaan ne syntyvät, jos ovat syntyäkseen.
Työpaikkoja voi syntyä julkiselle sektorille, jossa niitä voidaan poliittisilla päätöksillä lisätä tarpeesta riippumatta, jos vain rahaa riittää. Yrityksiin puolestaan syntyy työpaikkoja, jos tarve sitä edellyttää. Tarpeeseen vaikuttavat kuluttajat ja yrityksen kilpailukyky. Yrityksen kilpailukykyyn vaikuttavat yrityksen omat toimenpiteet ja yhteiskunnan antamat edellytykset. Yrityksien toimintaympäristön kilpailukykyisyyteen voidaan vaikuttaa poliittisilla päätöksillä. Tämä puolestaan edellyttää syvää taloudellisten toimintamekanismien ja rakenteiden tuntemusta. Lisäksi tarvitaan paljon puhuttua poliittista tahtoa. Kolmas työpaikkojen syntyyn vaikuttava tekijä ovat yrittäjiksi ryhtyvät ja itsensä työllistäjät. Nämä henkilöt toimivat yleensä hyvin paikallisesti ja myös kilpailutekijät ovat paikallisia.
Poliitikot voivat lupauksistaan huolimatta vaikuttaa vain toimintaympäristön kilpailukykyyn. Jos tarkastellaan mennyttä kehitystä, niin toimintaympäristössä on Suomessa tapahtunut valtava muutos. Kolmikantayhteistyöllä devalvaatioyhteiskunnassa toimittiin siten, että uusien työpaikkojen asemesta yritykset joutuivat panostamaan kasvunsa automaatioon jokaisella toiminnan sektorilla. Kun sitten Suomi joutui liittymään Emuun ja EU:in, niin yritykset joutuivat tehostamaan toimintaansa noin 650 000 työpaikalla. Vuosikymmenen puolivälissä avoimella sektorilla oli työpaikkoja noin 1,55 miljoonaa. Vuonna 2008 työpaikkoja oli saman verran. Vuodesta 1990 vuoteen 2008 työpaikat olivat vähentyneet edellä mainitulla määrällä. Eripohjaisista hallituksista ja vaalilupauksista huolimatta työpaikat eivät ole yrityksissä lisääntyneet 13 vuoteen.
Suurin este uusien työpaikkojen syntymiseen on ollut yritysten toimintaympäristön vaikeutuminen entisestään. Mitä pitemmälle yritysten toimintaympäristön kustannuksia lisäävien rakenteiden muuttamista siirretään, sitä rankempi prosessi on odotettavissa. Pahimmassa tapauksessa muutos vaatii työpaikkojen vähentämistä ja monien yritysten poistumista Suomesta.

Comments are closed.


WP Login