Mari Kiviniemen teesit

Maikkarin haastattelussa tänä aamuna pääministeri Mari Kiviniemi oli innokas viemään suomalaisia talousoppeja Portugaliin. Näillä opeilla parannettaisiin hänen käsityksensä mukaan Portugalin kilpailukykyä. Meni ihan maha kuralle ja piti syöksyä vessaan. Pitääkö jälleen kerran toistaa, että valtioilla ei ole kilpailukykyä. Kilpailukyky on ainoastaan yrityksillä ja kilpailussa on aina vain yksi voittaja eli se, joka saa kaupan. Toisia palkintoja ei ole. Portterin laajasti hyväksytyissä teorioissa valtiot voivat ainoastaan luoda otolliset olosuhteet eli toimintaympäristön ja siten mahdollistaa yrityksille mahdollisimman hyvät edellytyksen niiden kilpailukyvylle.

Hän puhui myös verotuksen tasaamisesta Euroopassa. Tämä on ymmärrettävää, koska Suomessa on maailman korkein yritysvero. Tutkimusten mukaan Suomessa on kaikkein eniten pakollisia palkkasidonnaisia ja siten veron luontoisia maksuja, joita yritysten on maksettava eri sidosryhmille. Korkein näistä on TEL-maksu. On varmaan poliittisesti tarkoituksenmukaista puhua verotuksen yhtenäistämisestä. Samalla se on kuitenkin typerää, koska EU:n jäsenvaltiot eivät tule sitä koskaan hyväksymään. Jokaisella maalla on täysin omanlaisensa verorakenne, joka on muodostunut historiallisten tapahtumien myötä. Suomi ei voi pakottaa muita maita muuttumaan Suomen kaltaiseksi hyvinvointivaltioksi.

Erittäin hyvä esimerkki muutosprosessin vaikeudesta löytyy Kreikasta. Kiviniemenkin luulisi osaavan yhdistää Kreikan tapahtumat omiin teeseihinsä. Tosin on syytä huomauttaa, että kansantalous tieteenä on globalisaatiossa pahasti vanhentunut. Kansantaloustieteen pohja putosi täysin Suomen liittyessä EU:n jäseneksi ja loputkin markan vaihtuessa euroon. Tietenkin Suomen kannalta verotuksen harmonisointi olisi erinomainen asia. Edellä olevan perusteella on kuitenkin pakko kysyä kenen ehdoilla. Suomen tasoiseen verotukseen tuskin muut maat suostuisivat. Herra meitä varjelkoon, jos meidän korkeimman päättävän elimemme taloustietämys on tätä luokkaa. Keyneskin kääntyisi haudassaan moisesta.

Comments are closed.


WP Login