Suomen energiatulevaisuus

Ylen TV 1. MOT ohjelma visioi ansiokkaasti tulevaisuutta sähkön etämittauksen alkaessa. Ohjelma visiot olivat suomalaisen kuluttajan kannalta varsin haastavia. Suurin ongelma pohjoisissa olosuhteissa on se, että sähköä tuotetaan tulevaisuudessa yhä enemmän ydinvoimalla. Tämä on ns. perussähköä eli sen tuotantoa ei voi vaihdella kuten muiden energian tuotantomuotojen. Suomessa kuitenkin sähkön käytön huiput ovat talvella suuria ja lämpimänä aikana käyttö on huomattavasti vähäisempää. Koska sähköä on vaikea varastoida, erityisesti omakotiasujan tulevaisuus todennäköisesti on yhä kalliimpi.

Toisaalta myös öljyn käyttö lisääntyy Aasiassa huimaa vauhtia ja nostaa silloin hintoja myös meillä. Nämä trendit johtavat siihen, että sähkön kallistuessa myös maalämmön käyttö kallistuu ja toisaalta öljyn kallistuminen johtaa samaan tilanteeseen. Kuluttajan vaihtoehdot ovat siis vähissä.  Ainoaksi mahdollisuudeksi jääkin tasata sähkön huippuja varastoimalla sitä. Eräs mahdollisuus tähän on varastoida energiaa vetyyn. Tulevaisuudessa tarvitaankin tehokaita ja taloudellisia tapoja tuottaa teollisesti suuria määriä vetyä. Muita ongelmakohtia ovat vedyn muuntaminen käyttöenergiaksi tai lämmitysenergiaksi, varastointi ja siirtäminen. Tällä hetkellä yleisin ja kustannustehokkain vedyn tuotantomenetelmä on metaanin höyryreformointi, elektrolyysin ollessa kakkossijalla. Toisaalta elektrolyysin käyttö saattaa myös olla edullinen vaihtoehto kesäisin.

Seuraavan sukupolven ydinreaktoreiden prosessilämpöä ja kulutushuippujen ulkopuolella olevaa sähköä voidaan käyttää hyväksi vedyn valmistamisessa. Termokemiallisia syklejä, korkean lämpötilan elektrolyysiä ja metaanin höyryreformointia yhteiskäytössä ydinvoiman kanssa tutkitaan parhaillaan. Tulevaisuus saattaa myös johtaa siihen, että pienkiinteistöissä tuulivoimalla tuotettua sähköä varastoidaan vetyyn, jota sitten käytetään lämmitykseen polttokennoilla tai tulevaisuuden innovaatioiden tuottamissa uusissa muodoissa.

On myös syytä muistaa, että ydinvoiman valmistuksessa syntyvän energian ja etenkin hukkaenergian käyttö vedyn valmistukseen vähentää valtakunnallisia päästöjä todella radikaalisti. Yleisesti tunnettuahan on, että vedyn palaessa syntyy ainoastaan vettä. Jos tällä järjestelmällä saadaan nykyiset öljylämmitystaloudet korvattua vedyllä, Suomi ylittää komeasti EU:n tavoitteet. Vaikka en ole tehnyt asiasta laskelmia, niin ahterituntumalla veikkaisin, että tämä menetelmä on myös halvempi kuin tuulivoiman syöttötariffit.

Comments are closed.


WP Login