Mukademokratia

Ihmisten olisi syytä alkaa uskoa, että nykyinen demokratia ei ole sitä ihanteellista demokratiaa, jota Ranskan vallankumous alkoi levittää. Kauimpana demokratiasta ovat suurvallat USA ja Venäjä molemmat omilla tavoillaan. Yhteisiä tekijöitäkin on. Venäjällä Nashi-liike ja USA:ssa Teaparty. Molemmat ovat kansallisia ääriliikkeitä, jotka eivät tunnusta mitään muita totuuksia. Kiina sen sijaan ei ole edes väittänyt olevansa demokratia. Mukademokratia on vahvistumassa myös Suomessa. Sen paljastamiseen on kiitettävästi osallistunut modernisoitunut ja kekkoslaisesta itsesensuurista vapautunut lehdistö. Vapautuminen saisi toki vielä lisääntyä ja laajentua.

Mukademokratian parhaita esimerkkejä ovat mukahyvinvointiyhteiskuntaa tukevat instituutiot kuten perustuslakivaliokunta, Vakuutusoikeus, hallinto-oikeusjärjestelmä yms. omaa lainsäädäntöään luovat hyvinvointiyhteiskunnan instituutiot. Mukademokratiaan ei ole pystynyt saamaan muutoksia edes Euroopan Ihmisoikeustuomioistuin kovasta yrityksestä huolimatta. Jos meillä on niin demokraattinen yhteiskunta, kuin poliitikot väittävät, niin miksi meillä pitää olla niin monta erilaista tuomioistuin järjestelmää ja hallinnolle vielä erityisesti rakennettu järjestelmä. Pitää myös muistaa, että Kelan oma oikeuslaitoksen päätöksistä saatiin valitusoikeus Vakuutusoikeuteen vasta joitakin vuosia sitten ja sekin tuli EIT:n määräyksestä.

Mukademokratia on tietenkin syntynyt aivan vahingossa hallinnon monimutkaistuessa ja yhteiskuntarakenteen muuttuessa. Kun aiemmin puolueen jäsenet asettivat ehdokkaitaan vaaleihin, jotakuinkin kaikki tunsivat toisensa. Nyt ehdokkaitten asettelu tapahtuu pääosin alueellisten puoluetoimistojen virkailijoiden toimesta. Heidän kanssaan pitää siis olla kaveri, jotta pääsee edes puolueen sisäisen äänestyksen listoille. Näin ollen vaalikarjalle tarjotaan ehdokkaita, jotka ovat saattaneet saada tuomion Valtakunnanoikeudessa. Miksi puolueet eivät voisi esimerkiksi suorittaa ehdokkaiden valintaa nettiäänestyksellä niin, että myös puolueeseen kuulumattomat voisivat äänestää. Silloin ainakin yritettäisiin olla lähempänä demokratiaa. Mutta kuka uskaltaa?

Mukademokratian ehdottomasti korkein potenssi on ministerien korkea syytekynnys. Jos tuomari tai lakimies rikkoo lakia, niin tuomio on ainakin joskus ollut korkeampi kuin tavallisten ihmisten. Tämä perustuu siihen, että oikeusoppineen olisi pitänyt tietää.

Comments are closed.


WP Login