Archive for lokakuu, 2010

Kulutuksen tulevaisuus

Suomalainen poliittinen todellisuus perustuu vain yhteen pilariin eli ikuisesti kasvavaan kulutukseen. Kulutuksen autuaaksi tekevä voima on kuitenkin viimeistään nyt kyseenalaistettava – ainakin Suomessa. Kulutus toki kasvaa, mutta missä ja miten? Kasvaako kulutus Suomessa ja Euroopassa, vai kasvaako se esimerkiksi Intiassa ja Kiinassa? On myös esitettävä vaatimus kulutuksen kasvun rakenteesta. Miten kulutus kasvaa Suomessa seuraavien 30 vuoden aikana, kun väestön rakenne muuttuu suurista ikäluokista yhä pienempiin ikäluokkiin. Jos savupiiput häviävät, niin mistä tulevat varat palvelujen kysyntään. Nämä ovat kysymyksiä, joihin olisi jo pitänyt vastata, mutta joihin tulevan hallituksen on pakko vastata.

Kulutus tulee Suomessa siis väistämättä muuttumaan yhä enemmän palveluiden kysynnäksi. Ongelma suomalaisessa politiikasta ja yleisimminkin politiikassa on tulipalojen sammuttamista eri puolilla hallinnollisia rakenteita. Aikaa tai halua visioinnille ja tulevaisuuden pohtimiselle ei jää. Kauhistuttavampi ajatus on se, että halutaankin vain katsoa taaksepäin, eikä edes uskalleta katsoa haasteita, jotka tulevaisuudessa odottavat. Visiottomuus johtaa asioitten kyseenalaistamisen kieltämiseen ja se puolestaan vanhan korjailuun ja paikkailuun. Se tappaa innovatiivisuuden. Mikä siis antaa hallituksille oikeuden vaatia yrityksiltä innovatiivisuutta, jos se kieltää sen itseltään?

Kulutuksella on muitakin rajoja. Kulutus on nyt siirtynyt sellaisille alueille ja yhteiskuntiin, että maapallon uusiutuvat luonnonvarat joutuvat kovalle koetukselle ja uusiutumattomat luonnonvarat loppuvat melko nopeasti. Tämä johtaa väistämättä siihen, että tuotteiden elinkaaria joudutaan pidentämään huomattavasti. Palataan ajassa 50 vuotta taaksepäin, jolloin useimpien tuotteiden elinkaaret olivat 15 – 20 vuotta. Tämä vähentää kulutusta, mutta se takaa kysynnän laadulle. Mielelläni ajattelisin, että se tarjoaa uuden mahdollisuuden myös suomalaiselle työlle.

Suomi on liian kaukana Kiinan ja Intian kasvavista markkinoista, joten halpatuotteita emme voi valmistaa ja viedä. Tämän vision valossa meidän on siis keskityttävä innovaatioihin, joissa elinkaaret ovat pitkiä ja jotka edellyttävät huippulaatua. Tämä edellyttää myös huippumyyjiä ja korkeatasoista markkinointia. Tästä syystä meidän pitää saada opiskelijoita tulevaisuuden viennin kohdemaista ja kouluttaa heidät myyntitykeiksi omille kotimarkkinoilleen. Suomalaisen laatukulttuurin, täsmällisyyden ja luotettavuuden ymmärtäminen on perusta oikeiden markkinointistrategioiden luomiselle. Nyt koulutamme Suomessa ulkomaalaisia ilmaiseksi ilman minkäänlaista kansallista visiota.

Näiden tulevaisuuden visioiden pohjalta hallituksen, Sitran, Tekesin ja suomalaisten yliopistojen on ryhdyttävä rakentamaan uutta pohjaa Suomen tulevaisuudelle. Pienen maan ainoa mahdollisuus globalisaatiossa on olla notkea ja nopea, haistella alkavia globaaleja trendejä ja hyödyntää ne välittömästi. Tämän päivän opetussuunnitelmat pitäisikin rakentaa yritysten tuotesuunnitteluosastoilla, koska siellä on ajantasainen tieto. Jos näin ei ole, taivaskaan tuskin voi auttaa. Meidän on sisäistettävä viimeinkin se tosiasia, että globaalitaloudessa me kaikki syömme niitä hedelmiä, joita yritysten puissa kasvaa. Mistään muualta ei tarvittavaa jaettavaa synny!

No Comments »

Toimihenkilöt löysässä hirressä

Toimihenkilöt ovat ennenkin tehneet rankasti töitä ja pitkiä päiviä. Silloin ei kuitenkaan kännykkä häirinnyt autossa, hotellissa tai kotona. Jos asiaa oli, niin hotellista soiteltiin toimistolle tarpeen vaatiessa. Tosin silloin syötiin pitkiä lounaita puolilta päivin aamu neljään. Käytiin Lapissa ja joskus siellä meni viikko tai parikin. Näistä kuitenkin syntyi usein koko ihmisiän kestäviä ystävyyssuhteita ja myös liikesuhteita, joihin ulkopuolisten oli vaikea kiilata väliin. Silloin tunnettiin käsite ”first refusal” niin kansainvälisessä kuin kotimaan kaupassakin. Termi tarkoitti, että kaupan sai samaan hintaan kuin pahin kilpailija, jos niin halusi. Kaupan saattoi jättää tekemättäkin ja silti oli mukana seuraavissa kisoissa.

Nyt sen sijaan toimihenkilöillä ei ole työaikoja, jos niitä ei ollut ennenkään. Tilanne on kuitenkin henkiseltä kantilta paljon vaikeampi. Puhelin ja kannettava tietokone orjuuttavat ihmisen. Se sitoo ihmisen työhönsä 24/7. Tämä koskee koko organisaatiota pääjohtajasta sihteeriin. Tuskaa lisää vielä se, että saadakseen toimihenkilöt pois työaikalakien piiristä, yritysten johto antaa heille älyttömiäkin päälliköiden nimiä. Kun ne ovat vielä englanniksi, niin vaikea on käräjille huudella ylityökorvausten perään. Rekkakuskit ja lattiatason duunarit ovat tässä suhteessa paljon paremmassa asemassa. Toimihenkilöt ovat nykyajan torppareita.

Ruumiillinen rasittavuus on siis muuttunut henkiseksi stressiksi. Tästä johtuen meillä ilmeisesti on kymmeniä tuhansia parhaassa työiässä olevia sairaseläkeläisiä. Paradoksiksi tämä muuttuu silloin, kun hallitus osoittaa sormella ja sanoo: PYSTYTTE PAREMPAAN. Tehostakaa ja lisätkää tuottavuutta. Tilastojen valossa tämä vaikuttaa suorastaa ilkeilyltä. Vuonna 1995 meillä oli saman verran työntekijöitä kuin nyt, ehkä jopa hieman enemmän, mutta nyt BKT on yli kaksinkertainen vuoteen 1995 verrattuna. Jos tästä vielä pystytään tehostamaan, niin joku voisi kertoa miten. 

Suomessa muutokset tapahtuvat yleensä vasta pakon edessä. Vaikka tilanne tunnettaisiinkin, niin mitään ei tehdä ennen kuin on jo myöhäistä. Nyt vaan panokset ovat entistä kovemmat, koska pelataan ihmisten mielenterveydellä ja jopa hengellä. Kyseessä ei ole enää pelkkä muutosvastarinta.

No Comments »

Pystyt parempaan

Pyhästä kirjasta ja sen sisällöstä on käyty kiivasta keskustelua viime päivinä. Vanhoilliset pitävät kirjan tekstiä kiveen hakattuna, eikä ihmiskunnan ja ihmisen evoluutio voi sitä muuttaa. Kiveen hakattuja olivat kuitenkin vain kymmenen käskyä, mutta raamatun tulkintalahkoja on kymmeniä. On suuri joukko ihmisiä, jotka katsovat, että myös uskonoppien on muututtava kulttuurien muuttuessa ja sopeutuessa uuteen maailman järjestykseen.

Kunnan Pyhäkirja on budjetti eli talousarvio. Lahdessakin on taas käsissä se aika vuodesta, jolloin seminaareja pidetään. Näissä seminaareissa virkamiehet yrittävät selittää Pyhän kirjan sisältöä valtuutetuille. Totuus kuitenkin on, että kellään esittelijät mukaan lukien, ei ole täydellistä kokonaiskuvaa siitä, miten budjetti rakentuu. Tämä on suurin syy siihen, miksi kaikki asianosaiset on vuosikymmenien kuluessa psyykattu tai suorastaan hypnotisoitu yhteen ainoaan malliin – kaikki nousee.

Kun budjettifundamentalistit suunnittelevat seuraavan vuoden budjettejaan, niin pohjalla on kaksi faktaa: a) edellisen vuoden budjetti ja b) erilaisten instituutioiden arviot budjettivuoden inflaatiosta. Muistini mukaan vanhoina hyvinä aikoina, kun inflaatio oli 4 %, niin edellisen budjetin lukuihin laitettiin vähintään 6 % lisää eli tykö. Tällä tavoin syntyi maan tapa, jota ei kukaan voi murtaa. Vai voiko? Tulevien viiden vuoden aikana kaikki muuttuu, halusimmepa sitä tai emme. Muutos tulee joko tuskallisesti itku kurkussa tai sitten siihen voi varautua.

Kun seuraavaa budjettia taas valtuustosta käsitellään ja kaupungin johto esittää veroprosentin korottamista, niin valtuutetuilla ei ole todellisuudessa mitään mahdollisuutta arvioida budjettia ja sen yksittäisiä eriä. Kun katsoo netistä Lahden kaupungin budjettia, niin siellä on 251 sivua selityksiä ja lukuja riveillä. Yhtäkään näistä luvuista ei voi purkaa siten, että pystyisi määrittelemään niiden tarpeellisuuden tehokkuudesta ja tuottavuudesta puhumattakaan. On selvää, että jokainen yksikkö on arvioinut kulunsa. Kysymys onkin siitä, onko arviot tehty subjektiivisesti vai objektiivisesti. Olen vuosikymmeniä ehdottanut 0-budjetointia otettavaksi käyttöön. Tällä tarkoitetaan sitä, että vanhat luvut eivät ole käytössä, kun budjettia laaditaan. Tämä näyttää kuitenkin olevan ylivoimaisen vaikeaa. Mutta se lisää objektiivisuutta!

Tästä johtuen valtuutetuilla on vain yksi ainoa mahdollisuus. Kun kaupunginjohtaja ehdottaa veroprosentin korottamista, nouskaa yhtenä naisena ja miehenä seisomaan ja sanokaan hymyillen yhteen ääneen: PYSTYT PAREMPAAN!!!

No Comments »

Homofobia

Lääkärinä Räsäsen pitäisi tietää, että homoutta vastaan ei ole rokotetta. Kristittynä hänen pitäisi tietää, että jos Jumala ei olisi hyväksynyt homoutta, hän ei olisi luonut homogeeniä. Tarina miehen ja naisen välillä solmittavasta avioliitosta antiikin tarua, koska nainen luotiin vasta miehen kylkiluusta. En usko tähänkään täysin, vaan epäilen kirkon väliintuloa. Paljon uskottavampaa on, että mies on luotu naisen kylkiluusta tai jumalallisesta siemenestä kuten Jeesus. Jotkut kirkolliset liikkeet sallivat avioliiton omille papeilleen jotkut taas eivät. Katolisen papiston pedofilia on ollut suurelta osin homoutta. Euroopan hoveissa puolestaan käytettiin vuosisatoja nuoria poikia kuninkaitten sukupuolisten tarpeiden tyydyttämiseen.

Olen itse joutunut työurani aikana tekemisiin homojen kanssa. Heitä on ollut esimiehinä, kollegoina ja myös asiakkaina. Kaikki ovat olleet poikkeuksellisen lahjakkaita ihmisiä. Ainoastaan yhden kerran olen joutunut heittämään Messuhallin kulmalla yhden Finnairin stuertin taksista ulos. Hän tunki Marskin tolpalta samaan taksiin ja alkoi ehdotella sopimattomia. Sanoin hänelle, että ole onnellinen uskossasi, mutta älä tyrkytä minulle. Ei uskonut, niin piti poistaa taksista.

Kirkko on muunnellut raamatullisia kirjoituksia omien tarpeidensa ja tavoitteidensa mukaisiksi. On olemassa historiallista näyttöä siitä, että Jeesuksella olisi jälkeläinen. Tämä kuitenkin salattiin, koska haluttiin pappien elävän selibaatissa, jotta naiset voitaisiin pitää erossa uskon asioista. Jos kuitenkin Jeesuksella on perillinen, niin hänen geeninsä elää vahvasti keskuudessamme ja saattaa syntyä Raamatun ennustuksen mukaan uudelleen. Ratkiriemukkaitakin hetkiä on heidän kanssaan ollut ja aina ilman pelkoa tulla raiskatuksi.

Kun muutimme aikoinaan Englantiin, niin pari päivää muuton jälkeen ovikelloa soitti paikallisen seurakunnan pappi. Hän toivotteli meidät tervetulleeksi ja esitteli seurakunnan sekä tärkeimmät sosiaaliset palvelut paikkakunnalla. Käynnistä ei tarvinnut maksaa mitään, vaikka Englannin kirkko ei saa pakollisia kymmenyksiä mistään. Koko toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja lahjoituksiin. Tämä kuitenkin lähentää kirkkoa ja seurakuntalaisia toisin kuin Suomessa, missä kymmenykset tulevat kuin Manulle illallinen. Suomessa kirkko kerää ensin verot, eikä edes multiin pääse ilmaiseksi.

Ihminen on 2-tyhannen vuoden aikana kokenut melkoisen evoluution. Kirkon olisikin syytä miettiä, miten olosuhteet ovat tuona aikana muuttuneet. Voihan sitä tietenkin odotella siihen asti, että joku naulaa uudet teesit kirkon oveen.

No Comments »

Perustuslakituomioistuin

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on viimeaikoina puuttunut useasti suomalaiseen sananvapauteen ja erityisesti siitä annettuihin tuomioihin. Tuomioissa yleinen syyttäjä on ajanut juttuja mediaa vastaan ja tuomioita on tullut korkeimpia oikeusasteita myöten. Paljon on ollut juttuja myös ylipitkistä oikeudenkäynneistä, syytetyn oikeusturvasta jne. Näistä voi jo hakea korvauksia EIT:n päätösten perusteella jo suoraankin, mutta se edellyttää asianomaisen viranomaistahon haastamista oikeuteen. Siellä taas saatetaan juttua vetkutella vuosikausia.

Nyt alkaa hyvin vakavasti näyttää siltä, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ja EY-tuomioistuin ovat muodostumassa Suomen perustuslakituomioistuimiksi. Kuinka asiaan suhtautuu Suomen brändityöryhmä? Samaan aikaan, kun Suomea yritetään brändätä, poliittinen jääräpäisyys estää hyväksymästä sitä tosiasiaa, että maassa tarvitaan perustuslain toteutumiseksi perustuslakituomioistuin. Suurin uhka suomalaisten tasa-arvoisuudelle on ehdottomasti kuntien hyvinkin erilaiset demografiset rakenteet ja taloudelliset mahdollisuudet. Mikään Kelan ideoima Terveysrahasto ei voi näitä epäkohtia korjata. Tässä yhteydessä on kysyttävä jo, että kumpi on parempi tällainen rahasto vaiko se, että valtio ottaa ainakin erikoissairaanhoidon ja vanhusten hoidon suoraan hallintaansa?

Tosiasia joka tapauksessa on se, että eriarvoisuus ja samalla perustuslain rapautuminen lisääntyy kovaa vauhtia. Kaukana ei olla tilanteesta, jossa perustuslaki on enää vain kirjain. Presidentti Halonen on julkisesti radiossa ilmoittanut jyrkkänä kantanaan, että Suomessa ei tarvita perustuslakituomioistuinta, koska kaikissa muissakaan Euroopan demokratioissa ei sitä ole. Valitettavasti presidentin tieto ei pidä paikkaansa. Nykyisin suurimmassa osassa EU-maita on perustuslakituomioistuin mukaan lukien jopa Tšekki ja Latvia. Poikkeuksia ovat vanhat kuningaskunnat kuten Ruotsi ja Hollanti. Perustuslakivaliokunnan ja perustuslakituomioistuimen välinen ero on kriittinen tekijä. Tuomioistuin on puolueeton, kun taas valiokunta taas on nimenomaan poliittisesti puolueellinen. Kansainvälisten ihmisoikeussopimusten mukaan tuomioistuimen tulee olla puolueeton.

No Comments »

Mukademokratia

Ihmisten olisi syytä alkaa uskoa, että nykyinen demokratia ei ole sitä ihanteellista demokratiaa, jota Ranskan vallankumous alkoi levittää. Kauimpana demokratiasta ovat suurvallat USA ja Venäjä molemmat omilla tavoillaan. Yhteisiä tekijöitäkin on. Venäjällä Nashi-liike ja USA:ssa Teaparty. Molemmat ovat kansallisia ääriliikkeitä, jotka eivät tunnusta mitään muita totuuksia. Kiina sen sijaan ei ole edes väittänyt olevansa demokratia. Mukademokratia on vahvistumassa myös Suomessa. Sen paljastamiseen on kiitettävästi osallistunut modernisoitunut ja kekkoslaisesta itsesensuurista vapautunut lehdistö. Vapautuminen saisi toki vielä lisääntyä ja laajentua.

Mukademokratian parhaita esimerkkejä ovat mukahyvinvointiyhteiskuntaa tukevat instituutiot kuten perustuslakivaliokunta, Vakuutusoikeus, hallinto-oikeusjärjestelmä yms. omaa lainsäädäntöään luovat hyvinvointiyhteiskunnan instituutiot. Mukademokratiaan ei ole pystynyt saamaan muutoksia edes Euroopan Ihmisoikeustuomioistuin kovasta yrityksestä huolimatta. Jos meillä on niin demokraattinen yhteiskunta, kuin poliitikot väittävät, niin miksi meillä pitää olla niin monta erilaista tuomioistuin järjestelmää ja hallinnolle vielä erityisesti rakennettu järjestelmä. Pitää myös muistaa, että Kelan oma oikeuslaitoksen päätöksistä saatiin valitusoikeus Vakuutusoikeuteen vasta joitakin vuosia sitten ja sekin tuli EIT:n määräyksestä.

Mukademokratia on tietenkin syntynyt aivan vahingossa hallinnon monimutkaistuessa ja yhteiskuntarakenteen muuttuessa. Kun aiemmin puolueen jäsenet asettivat ehdokkaitaan vaaleihin, jotakuinkin kaikki tunsivat toisensa. Nyt ehdokkaitten asettelu tapahtuu pääosin alueellisten puoluetoimistojen virkailijoiden toimesta. Heidän kanssaan pitää siis olla kaveri, jotta pääsee edes puolueen sisäisen äänestyksen listoille. Näin ollen vaalikarjalle tarjotaan ehdokkaita, jotka ovat saattaneet saada tuomion Valtakunnanoikeudessa. Miksi puolueet eivät voisi esimerkiksi suorittaa ehdokkaiden valintaa nettiäänestyksellä niin, että myös puolueeseen kuulumattomat voisivat äänestää. Silloin ainakin yritettäisiin olla lähempänä demokratiaa. Mutta kuka uskaltaa?

Mukademokratian ehdottomasti korkein potenssi on ministerien korkea syytekynnys. Jos tuomari tai lakimies rikkoo lakia, niin tuomio on ainakin joskus ollut korkeampi kuin tavallisten ihmisten. Tämä perustuu siihen, että oikeusoppineen olisi pitänyt tietää.

No Comments »

Talvikeli yllätti

Olen sitä ikäluokkaa, joka on ajanut inssinajon silloin, kun nastoista ei vielä tiedetty yhtään mitään. Silloin ketkuteltiin talvirenkaillakin ilman nastoja. Hyvä puoli tässä oli se, että silloin oppi ajamaan autoa ”perseellään”. On nimittäin niin, että takapuoli on se, joka ensimmäisenä reagoi siihen, jos auto lähtee liukuun. Tämä edellyttää tietenkin asian tiedostamista ja aistin kehittämistä.

Kun aikoinani muutin Englantiin, niin siellä piti ajaa paikallinen inssinajo 6 kuukauden kuluessa maahan muuttamisesta. Ajoin Saabilla kovassa lumisateessa katsastuskonttorille, joka oli täysin eloton. Pitkän etsimisen jälkeen löysin kaksi miestä juomassa teetä. Kerroin heille asiani. He olivat täysin tyrmistyneitä ja sanoivat, että ei tällaisella ilmalla voi ajaa. Ei auttanut sekään, että kerroin olevani Suomesta ja ajaneeni jatkuvasti lumella. Oli kuitenkin pakko sopia uusi aika. Silloin oli puolestaan liian kova sumu, joten vasta kolmannella kerralla onnistui.

Saksassa puolestaan jäin kerran kiinni nastoilla ajosta. Siinä ei auttanut mikään muu kuin tilata hinuri, joka vei lähimpään rengasliikkeeseen vaihtamaan kesäkumit alle. Sen jälkeen jouduin aina Hangossa vaihtamaan nastat kesärenkaisiin. Nastarenkaiden suurin ongelma on se, että etenkin nuoret kuskit luulevat, että niillä talvikeli muuttuu kesäkeliksi. Nastoihin luotetaan aivan liikaa ja silloin sattuu onnettomuuksia. Nastat eivät toimi kaikilla keleillä eivätkä kaikissa olosuhteissa lainkaan. Toisaalta suurin osa pääteistä on suurimman osan talvesta lumettomia.

Nastoitta ajaminen opettaa ajamaan ja ennakoimaan tilanteita. Kun renkaisiin ei voi luottaa, niin ajotapa kehittyy varovaiseksi ja saattaa säästää onnettomuuksilta. Kolikossa on aina kaksi puolta. Huomattavasti nastarenkaita pahempi tilanne on, jos hiihtoladut pääsevät yllättämään, kun suksia ei vielä ole kaupoissa. Näin kävi minulle, kun kävin kysymässä nano-suksia. Eiväthän sukset nyt vielä tule kauppoihin. Vasta ehkä ensi kuussa.

No Comments »

Sexyn verotus

Verotus ei ole koskaan ollut seksikästä, eikä se sitä ole nytkään. Tästä johtuen verottajan pitkä käsi on aloittanut tai ainakin mahdollistanut phishing-verotuksen. Phishing on Netistä tunnettu menetelmä, jolla yritetään haittaohjelman avulla kalastella ihmisten tietoja heidän tietokoneiltaan. Tietokoneiden erilaiset turvaohjelmat ja palomuurit yrittävät parhaansa mukaan torjua näitä. Sen sijaan tavallisella kansalaisella ei ole käytännössä mitään mahdollisuuksia torjua verottajan phishingiä, jota se kauniisti kutsuu veropohjan laajentamiseksi.

Viimeisimmässä asumiskustannuksia kartoittavassa tutkimuksessa todettiin, että kerrostaloasujan asuinkustannuksista menee jopa 60 % valtion ja kuntien pussiin tavalla tai toisella. Osa kustannuksista menee toki suoraan kuluihin, mutta mihin käytetään esimerkiksi kiinteistövero? Jos joku vielä muistaa, niin aikojen alussa tämän rinnalla oli katumaksu, jonka selkeä tarkoitus oli pitää tiet ja kadut kunnossa. Myöhemmässä vaiheessa nämä yhdistettiin. Sen jälkeen alkoi kiinteistöveron jyrkkä nousu. Kuitenkin samaan aikaan on katujen ja teiden kunnossapitoa priorisoitu kuitenkin siten, että huonompi hoito ei kuitenkaan alenna kiinteistöveroa. Tästä voi vetää sen johtopäätöksen, että kiinteistövero käytetään kokonaan muihin tarkoituksiin kuin, mitä alun perin oli tarkoitus.

Vielä törkeämpi esimerkki on autovero. Kun se otettiin käyttöön 1950-luvun lopulla, niin lain perusteluissa nimenomaan painotettiin, että sen tuotto korvamerkitään teiden rakentamiseen ja kunnossapitoon. Vaan kuinka on käynyt? Tiet rapistuvat käsiin ja vain pieni murto-osa verosta käytetään teiden kunnossapitoon. Tämän lisäksi autoilua verotetaan polttoaineveroilla, käyttövoimaveroilla, ALV:lla yms. Verotuksen kohteita on jo niin paljon, että tuskin hallitus tai verottaja itsekään tietää, mistä kaikesta veret seisauttavat verot virtaavat.

On kuitenkin yksi laaja-alue, josta ei vielä veroteta, vaikka siitä on aika ajoin keskusteltu. Seksiä ei ole vielä verotettu, kuin pieneltä osalta maksullista seksiä. Veron perusteena on nyt se, että seksillä ja rakkaudella sekä perheen perustamisella on hyvin vähän yhteyksiä keskenään. Seksistä on tullut kertakulutushyödyke, joten sitä on mahdollista verottaa kuten kaikkia muitakin hyödykkeitä. Seksiä harrastetaan nykyisin missä vaan, koska vaan, kenen kanssa vaan ja ilman kummempia tunteita. Lisäksi on erilaisia seksi tuotteita eli brändejä. On sääliseksiä, katumusseksiä, lohtuseksiä, sovintoseksiä ja sellaisia, joista näin vanha mies ei edes ole kuullutkaan. Lisäksi ilmassa sinkoilee v-sanoja ja varsinaiseen aktiin liittyviä sanoja siinä määrin, että osa kansasta ei pysty liikkumaan julkisissa kulkuvälineissä kiihottumatta. Toisaalta sillä on omat hyvätkin puolensa, koska eläkeläisten ei tarvitse enää esittää eläkekorttia lippua maksaessaan. He ovat nimittäin ainoita, jotka punastuvat jo kulkuvälineeseen astuessaan. Nuoret eivät enää osaa punastua mistään. Siksiköhän melanooma on lisääntynyt?

Yllä olevat perustelut ovat siis siksi raskauttavia, että seksin kuluttamisesta voidaan ryhtyä verottamaan. Vero perittäisiin ennakkoverona. Periaatteessa seksiä pitäisi verottaa kaikilta yli 12-vuotiailta, koska se näyttää olevan melko yleistä jo siitä iästä alkaen. Toisaalta yli 68-vuotiaita ei tulisi verottaa. Tämä perustuu tulevaan jätevesiasetuksen muutokseen, jossa yli 68-vuotiaat on vapautettu jätevesiensä puhdistamisesta. Seksiverolaissa on myös sallittava tiettyjä vähennyksiä. Ensinnäkin kaikki seksin hankkimiseen liittyvät kustannukset kuten kaikki ehkäisyvälineet, matkat iskupaikoille, tarjoilut ja jos joku vielä ostaa kukkia, niin ne myös. Myös lääkärin todistus riittäisi vapauttamaan verosta. Naisten vero olisi hygieenisyyssyistä vain ¾ täydestä verosta. Lain valmistelijat voivat oman asiantuntemuksensa mukaan lisätä vähennyksiä. Tärkeää on myös antaa reilut vähennys jokaisesta lapsesta. Tämä siksi, että vierasmaalaiset eivät kansoittaisi maatamme.  

Olisi myös tutkittava tarkoin mahdollisuudet verottaa seksituristeja. Vaikka nyt Suomeen tulevat turistit vielä säästettäisiin verolta, niin suomalaisten seksituristien tulisi maksaa vero. Siitä voi sitten vähentää mahdollisesti kohdemaassa maksetun veron. Hyvät lukijat, tämä ehkä kuulostaa vitsiltä, mutta se on ainoa riittävän suuri veropohjan laajentamismahdollisuus, jolla maamme tulevaisuus voidaan turvata. Vaikka tässäkin on suuri mahdollisuus harmaalle taloudelle, niin kyllä verosta varmasti jäisi muutama miljardi valtionkin pohjattomaan pussiin.

No Comments »

Hallintoneuvostot

Valtion yhtiöiden hallintoneuvostot ovat tarpeettomia. Mikäli ne halutaan säilyttää, niin kansanedustajilta pitäisi poistaa palkkiot kokonaan. Käsittääkseni jäsenet on valittu poliittisin perustein suhteutettuna puolueiden edustajien määrään. Kokoukset pidetään yleensä normaalien työaikojen puitteissa, jolloin hallintoneuvoston jäsen saattaa olla pois jopa eduskunnan täysistunnosta, koska niistä ei makseta erikseen. Tästä johtuen kaikkien tällaisten tehtävien pitäisi sisältyä kansanedustajan peruspalkkaan. Ainoastaan ylimääräiset kulut pitäisi korvata.

Pörssiyhtiöiden hallintoneuvostot ovat myös osakeyhtiölain vastaisia, koska niihin on valittu vain yhden omistajan edustajia. Lain mukaan hallintoneuvostoihin pitäisi valita myös kaikkien muiden omistajien edustajia omistustensa suhteessa. Jäsenyys hallituksessa on eriasia, koska hallituksen jäsenet valitaan yhtiökokouksessa ja heidän tehtävänsä ja vastuunsa poikkeavat oleellisesti hallinoneuvostoista.

No Comments »

Afganistanin ongelma

Afganistanissa on käyty sotaa jo kymmeniä vuosia. Ensin neuvostoliittolaiset kokivat suuria tappioita ja lopulta vetäytyivät. Silloin oli kyse vain poliittisten asemien vahvistamisesta. Nyt siellä puolestaan ovat asialla kansainväliset rauhanturvaajat. Rauha tosin on kyseenalainen. Kaiken takana on kuitenkin nyt ilmeisesti vain se, että kansan ainoa ja suurin tulonlähde on oopiumunikon viljely. Maasta on tosin löydytty huomattavia mineraaliesiintymiäkin, mutta ilmeisesti niiden hyödyntäminen nykytilanteessa ei houkuttele ulkomaisia sijoittajia.

Kaikessa on kuitenkin perimmäisenä kysymyksenä kansan elinmahdollisuudet. Al Gaida ja talebanit elävät sen varassa, että kansa voi pahoin. Mutta onko sota ainoa ja halvin ratkaisu tähän ongelmaan? Olisiko esimerkiksi halvempi muuttaa unikkoviljelmät viljan ja vihannesten ja miksei myös kukkien viljelylle? Sadon voisi kansainvälinen yhteisö ostaa melkoisella subventiolla ja se tulisi sotimiseen verrattuna huomattavasti edullisemmaksi. Rauhoittuminen puolestaan avaisi mahdollisuuden teollistumiselle ja hyvinvoinnin kasvulle.

Toiminta toki pitäisi hoitaa YK:n alaisuudessa siten, että korruptoitunut paikallinen hallinto ei pääsisi vetämään välistä. Joka tapauksessa sota ei ole koskaan ollut lopullinen ratkaisu mihinkään ongelmaan.   Tässä Alexander Stubbin EU-partnereille pohtimista.

No Comments »

WP Login