Jälkipyykki

Kansa on puhunut ja pulinat pois. Soininvaaran ja hänen seuraajiensa myyntipuheet eivät uponneet kansaan. Tämän ovat tunnustaneet nyt myös usean kunnan johtajat. Joissakin kirjoituksissa on kansaa moitittu sanankääntein, joiden voisi tulkita merkitsevän tyhmää. Tässä tapauksessa kansalla oli selvät rajat joiden mukaan äänestää. Toisin on vaaleissa, joihin puolueet asettavat ehdokkaansa. Kansa voi vain valita puolueille sopivia ehdokkaita. Tämä lienee yksi syy jatkuvasti alenevaan äänestysprosenttiin.

Uuden suurkunnan perustaminen oli Valtiovarain ministeriön selvitysmiehille antama tehtävä, jonka tavoite oli asetettu siten, että kunnat piti saada liitettyä yhteen. Jopa Kepu meni tähän vedätykseen ja vasta kalkkiviivoilla huomasi, että tässähän tulee pahasti turpiin. Valta siirtyy Lahti nimiseen taajamaan, jossa muut puolueet ovat niskan päällä. Liitosta ajettiin kuin käärmettä pyssyyn tutkimatta syitä kuntien pahoinvointiin. Ainoa todellinen syy oli kansakunnan ikääntyminen. Tämäkin oli jätetty roikkumaan ilmaan vain uhkakuvana. Missään vaiheessa ei otettu huomioon saati laskettu eläköitymisen todellisia taloudellisia vaikutuksia.

Tämä johtuu siitä, että tilastoaineistoa ei ole vielä syntynyt ja on ilmeisesti jouduttu käyttämään tilastoja, joissa eläkkeet olivat kansaneläkkeitä. Suurten ikäluokkien eläkkeet ovat kuitenkin näihin verrattuna moninkertaisia. Eläkeyhtiöiden tileillä odottaa 130–150 miljardia euroa uutta jakoa, josta jopa kolmannes sataa valtion ja kuntien laareihin. Jos eläkejärjestelmää ei muuteta, niin jaettavaa kertyy tasaisesti lisää. Onko tulevilla sukupolvilla varaa kohoaviin eläkemaksuihin, on suuri periaatteellinen kysymys. Kun sosiaalista hyvää jaetaan, niin pitäisi hyvin tarkkaan miettiä nimenomaan pitkän aikavälin vaikutukset.

Suomalainen hallintojärjestelmä on hyvin monimutkainen ja sitä on rakennettu enemmän kilpalaulannalla kuin järjellä. Jossain vaiheessa ollaan tilanteessa, jossa valtion on lopetettava velvoitteiden vyöryttäminen kunnille. Kunnat on asetettu seinää vasten tilanteeseen, jossa niillä ei ole mahdollisuutta puolustautua. Tämä on ollut kaksinaamaista peliä, jolla valtio on ollut etsivinään säästöjä siirtämällä omia kustannuksiaan kunnille. Tämä merkitsee myös sitä, että koko ajan on siirrytty yhä enemmän tasaveroon, vaikka sitä virallisesti vastustetaan.

Ongelmana tässä on se, että kansalaiset eivät ole perustuslain mukaisessa tasa-arvoisessa asemassa. Tämä johtuu siitä, että kuntien veroäyrit ja myös palvelut poikkeavat suuresti toisistaan. Ongelma on myös se, että niin valtion kuin kuntienkin verot ovat nousu-uralla. Seuraavan hallituksen on varauduttava miettimään koko valtion ja kuntien välinen työnjako täysin uusiksi. Kuntaliitokset eivät tätä totuutta voi muuttaa miksikään.

Comments are closed.


WP Login