Tapaus Versowood

Julkisen uutisoinnin perusteella vaikuttaa siltä, että ympäristöviranomaiset suorastaan vainoavat Versowoodia ja haittaavat sen vakavasti sen toimintaa. Tämä on yleensä seurausta siitä, jos esittää arvostelua viranomaisten toiminnasta. Kun ympäristöhallinto aikoinaan eriytettiin omaksi hallinnokseen, oli selvää, että sen tuli näyttää kyntensä. Sen se on todella tehnyt, eikä pahoilta mokiltakaan ole säästytty. Pahin moka kai oli haja-asutusalueiden jätevesien puhdistus. Se oli paha ylilyönti. Nyt tätä ollaan purkamassa tai ainakin vaatimuksia lieventämässä. Toivottavasti haja-asutusaluejärki (ent. maalais-)voittaa.

Toinen selkeä suunta on ollut se tunne, että yrityksiä vainotaan. Vaikka vaatimukset ja lupamenettely olisivatkin asiallisia, niin lupamenettelyt kestävät aivan liian kauan. Yrityksillä on omat tarpeet ja oma rytmi investointeja tehdessään. Mikäli viranomaisten toiminta ei sopeudu tähän rytmiin, se aiheuttaa yrityksille huomattavaa haittaa. Erityisen paha on tilanne vientiyritysten kohdalla, koska se merkitsee niille selvää kilpailuhaittaa.

Miten näitä haittoja pitäisi juridisesti tulkita? Onko kysymyksessä ehkä rikokseen houkutteleminen: ”Mikäli toinen tahallaan houkuttelee toisen tahalliseen rikokseen tai tämän rikoksen rangaistavaan yritykseen, tuomitaan tämä yllytykseen syyllistynyt samalla tavoin kuin rikoksen tekijä, nk. rikokseen yllyttäminen.”  Vai onko kenties kyseessä suorastaan rikokseen pakottaminen: 8 § Pakottaminen.Joka oikeudettomasti väkivallalla tai uhkauksella pakottaa toisen tekemään, sietämään tai tekemättä jättämään jotakin, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, pakottamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.Pitäisikö siis myös mahdollisesti tahallisesti hidastelevat viranomaiset tuomita?

Kun yritystoimintaa mahdollisesti haittaavaa lainsäädäntöä laaditaan, on syytä ottaa huomioon näiden haittojen yrityksille asettamat taloudelliset rasitteet, jotka nimenomaan johtuvat viranomaisten toimintojen hitaudesta. Kihlakunnan syyttäjän mukaan Versowood on toiminut jo kymmenen vuotta ilman lupaa. Miten on mahdollista, että lupaviranomaiset eivät saa tällaisessa ajassa lupa-asioita kuntoon? Olisiko yrityksen toiminta pysäytettävä näin pitkäksi ajaksi?

Vierumäellä on sahattu ja poltettu puujätteitä erilaisissa kattiloissa jo reilusti yli 50 vuotta. Suurempia ongelmia ei ole ollut, eivätkä lähistön asukkaat ole pahemmin valittaneet. On hauskaa, että nyt syyttäjä puhuu hiukkaspäästöistä joiden laskeutuminen näin lähelle laitosta on käytännössä teknisesti miltei mahdotonta. Samoilla perusteilla pitäisi haastaa oikeuteen myös Venäjän valtio, koska sieltä tulleet massiiviset hiukkaspäästöt ovat tänä kesänä olleet koko Etelä-Suomen riesa. Itä-Suomessa ne ovat liki joka kesäinen riesa. Venäjältä olisi myös vaadittava sen saavuttamaa taloudellista hyötyä menetettäväksi, koska siellä on säästetty miljardeja palojen torjunnassa.

Tämä ei tietenkään onnistu, koska kaikki eivät ole tasa-arvoisia Suomen lain edessä. Huolimatta siitä, että Suomen Rikoslaki sanoo, että ulkomaalainen voidaan tuomita Suomen ulkopuolella tehdystä rikoksesta silloin, kun se kohdistuu Suomeen ja suomalaisiin. Pitäisikö Suomessa nostaa jutut myös yksittäisiä venäläisiä virkamiehiä vastaan, koska he ovat laiminlyönneillään aiheuttaneet vahinkoa Suomessa? Kun presidentti Medvedev alkaa erottaa näitä virkailijoita, niin käytettävissä ovat nimet ja todisteet. Tässä olisi vähän Ulkoministeriölle ja sen lakimiehille miettimistä. Ja onhan meillä myös valtakunnan syyttäjät. Vai eikö mahdollisesti Versowoodia ja Venäjää voi verrata toisiinsa?

Comments are closed.


WP Login