Teknologiaa peliin!

On järkyttävää lukea lehdistä ja kuulla uutisista kuinka vanhuksia katoaa tai kuolee yksinäisyyteen asunnoissaan. Tämä on järkyttävää etenkin aikana, jolloin tällaiset tapahtumat voitaisiin estää tai ainakin niitä voitaisiin valvoa. Yksinkertainen ratkaisu voidaan löytää kuntoilupuolen elektroniikasta, jossa on olemassa tekniikka jo paikantamiseen, pulssin mittaukseen ja moniin muihin toimintoihin. Jos nämä yhdistettäisiin keskitettyyn seurantajärjestelmään, joka antaa hälytyksen esimerkiksi sydämen toimintahäiriöstä, pulssin poikkeavasta toiminnasta, henkilön poistumisesta tietyn alueen ulkopuolelle jne., niin tilanteen iskiessä päälle, voitaisiin tapahtumat ottaa hallintaan mahdollisimman nopeasti. Tämä ei itse asiassa poikkea tekniikaltaan siitä, mitä vartiointiyrityksissä käytetään. Toiminta voitaisiin jopa ulkoistaa alan tekniikkaa hallitseville yrityksille.

Tällainen tekninen sovellus palvelisi tulevia haasteita laajalla rintamalla aina vanhusten kotihoidosta hoitolaitoksista tai kotoaan eksyneisiin. Miksi näitä mahdollisuuksia ei sitten ole käytetty, koska kansainväliset markkinatkin olisivat valtavat? Suurin yksittäinen syy saattaa olla se, että meillä on nykyisen virtauksen mukaisesti eksperttejä, jotka tietävät yhä enemmän ja enemmän yhä vähemmästä ja vähemmästä. Meiltä puuttuu generalisteja, jotka pystyvät yhdistämään eksperttien aikaansaamaa teknologiaa.

Toinen hämmästyttävä asia on liikenneturvallisuuden ongelmat. Jos vaikka katsoo uuden Peugeot 5008:n elektroniikkaa, niin siitä voi suoraan päätellä, että tekniset valmiudet esimerkiksi ylinopeuksien ja liian lähellä ajamisen estämiseksi ovat jo olemassa. Navigaattoreilla varustettuja autoja voidaan ylinopeuksista sakottaa jo nyt. Jos ajokilometreihin perustuva verotusjärjestelmä otetaan käyttöön, kuten jo rekoille on olemassa esim. Saksassa, voidaan siihen kytkeä myös nopeuden valvonta. Nopeuden valvontaan ei siis tarvita enää peltipoliiseja, vaan navigaattoreihin päivitetyt nopeusrajoitukset voivat automaattisesti antaa autossa hälytyksen ja ellei siihen reagoida, vauhtia hillitään automaattisesti. Nopeuksien valvonta on puolestaan vain ohjelmointikysymys.

Miksi näitä mahdollisuuksia ei ole sitten jo käytetty? Voisiko syynä olla se, että sakotuksesta saadut sadat miljoonat tuovat valtion pohjattomaan kassaan tarvittavia euroja. Tämä on inhorealismia, jossa liikenteessä kuolleiden määrää verrataan valtion saamiin tuloihin. Nopeuksien rajoittaminen saattaa siis todellisuudessa olla vain keino hankkia lisätuloja valtiolle ja jos siinä samalla säilyy muutama ihmishenki, niin se on plussaa ja kestävä perustelu toimenpiteelle. Jos informaatioteknologian kaikkia mahdollisuuksia ei täysimääräisesti oteta käyttöön, niin liikenneturvallisuudesta puhuminen on tekopyhää hurskastelua.

Comments are closed.


WP Login