Kuole tänään – maksa huomenna

Tässä kirjassa on hahmoteltu, mitä voi tapahtua maailmassamme, jossa nykyisin kaikki vaikuttaa kaikkeen. Globalisaation mukana yksittäisten kansakuntien mahdollisuudet vaikuttaa tapahtumiin ja tulevaisuuteensa ovat muuttuneet järkyttävän radikaalisti. Vanhat kansantalousopit eivät ole muuttuneet vaikka koko taloudellinen maailma niiden ympärillä on muuttunut.

Valtiot kilpailevat nyt keskenään yrityksistä, osastaan maailman kaupassa ja jopa yksittäisistä veronmaksajista. Siksi niiden on lisättävä dynamiikkaansa ja nopeuttaan päätösten teossa. Vuosien mittaan kehittyneeseen ylettömään holhoukseen ei enää yksinkertaisesti ole varaa. On siirryttävä kilpailtuun halpalentoyhtiöiden aikakauteen

Myös poliitikkojen asema muuttuu uusissa olosuhteissa radikaalisti. Pelkkä politiikan teon osaaminen ei riitä. Osaamisen arvo nousee ja poliittisten broilerien aika alkaa olla vähissä. Ylioppilaspoliitikkojen aika on ohi. Poliittisessa päätöksenteossa vaaditaan yhä enemmän ammatillisia taitoja. Tulevaisuus ei kestä erillistä suljettua ja avointa sektoria, vaan niiden on toimittava interaktiivisesti reaaliajassa. Vain yritysten kilpailukyvyllä on merkitystä!

Kuole tänään maksa huomenna -kirja antaa kuvan talouden mahdollisista uusista suunnista ja sen liittymisestä kiinteästi maapallon ekologiaan – Gaiaan. Nykyihmisen ei välttämättä tarvitse kuitenkaan hyväksyä tulevaisuuttaan itsestään selvyytenä, vaan hänellä on itse mahdollisuus vaikuttaa siihen. Tekniikkaa erottaa ihmisen kehityksen darvinismista. Kaikki on kuitenkin meistä itsestämme kiinni. Kysymys on siitä, mitä haluamme jättää tuleville sukupolville.

Kirja tullut painosta!

Comments are closed.


WP Login