Puurakentaminen

Jos naama on vino, niin peilissä ei ole vika! Puumiehet eivät olleet lainkaan kiinnostuneita puurakentamisesta, kun 1960-luvulla harjoitettiin lobbausta betonin puolesta. Olin itse taistelemassa betonin ylivoimaa vastaan, kun Partekin ja Lohjan lobbarit maasuttivat sisäministeriön palo-osaston ihmisiä omien tuotteidensa puolesta. Tuolloin olivat voimissaan Vaneriyhdistys, Lastulevy-yhdistys ja sahamiesten yhdistykset. Näitä ei kiinnostanut paloluokitus pätkääkään, kun vienti alkoi vetää vuoden 1967 devalvaation jälkeen. Silmät kiiluen vietiin tavaraa maasta ja kotimarkkinoista viis!
Suomen paloluokitus eroaa muusta Euroopasta vain yhdessä perusasiassa, joka kulkee johtavana läpi koko paloluokituksen. Ero on siinä, että betonialan lobbarit onnistuivat saamaan Suomeen luokituksen, joka määrittelee, että mineraalipohjaiset (epäorgaaniset) tuotteet ovat palamattomia ja kaikki puupohjaiset (orgaaniset) aineet ovat ainapalavia. Tämä kulkee johtoajatuksena läpi koko paloluokituksen. Muissa maissa luokitukset ratkaistaan käytännön kokeilla. Tämä on johtanut sellaisiin naurettavuuksiin kuin, että paperipintainen kipsilevy on palamaton materiaali. Käytännössä lämpötilan noustessa paperi palaa hetkessä ja jäljellä on kasa kipsijauhoa.
Luopuminen jyrkästä orgaanisten ja epäorgaanisten aineiden luokittelusta palaviin ja palamattomiin muuttaisi koko rakentamisen kustannusrakennetta oleellisesti. Toisen ongelman asiassa muodostavat paikkakunnalliset palotarkastajat, joilla on hyvin suuri harkintavalta monissa käytännön ratkaisuissa. Ongelmana tässä on, että heidän päätöksiään vastaan on täysin turhaa taistella.
Puurakentamista on turha yrittää korjata pikku viilauksilla sieltä täältä, vaan koko lainsäädännön peruste on nykyaikaistettava. Nykyaikaistaminen antaisi mahdollisuuden myös puutuotteiden uusien jalosteiden kehittämiselle. Tämä siksi, että kokeilu, testaus ja käytännön kokemukset on helpompi ja halvempi hankkia kotimarkkinoilla. Harjoittelu ja testaus ulkomailla ovat erittäin kalliita. Nyt, kun EU:n sisällä hyväksytyt tuotteet, ovat ainakin teoriassa hyväksyttävä kaikkialla, olisi tuotekehittelylle olemassa sosiaalinen tilaus.

Comments are closed.


WP Login