Stora Enso

Julkisuudessa on esitetty kaikenlaisia mielikuvia Stora Enson suomalaisuudesta ja juurista, joten palautettakoon mieliin hieman historiallista faktaa. Enso Gutzeit siirtyi 1800-luvulla Norjasta Kotkaan halvemman raaka-aineen perässä. Raaka-aine oli Norjassa hankalasti ja kalliisti korjattavilla vuorten rinteillä. Suomessa puun korjaus ja vesikuljetukset olivat ratkaisevasti halvempia. Storan (kopparberget)juuret puolestaan ovat syvällä Ruotsin kaivosteollisuuden historiassa ja sillä on muutoinkin ollut merkittävä asema esim. osakeyhtiölain kehityksessä.

Stora Kopparberget toimii nimellä Stora Enso. Se alkoi perimätiedon mukaan Kåre-nimisestä pukista.  Pukki tuli metsästä punaiseksi tahriintuneena..  Väri oli peräisin ferro-oksidista, jota pukki oli saanut turkkiinsa Kåren laidunmailta Ruotsin Falunissa.  Tästä alkoi kuparikaivostoiminta Falunissa n. vuoden 1000 paikkeilla.  Lähteen mukaan kaivoksen tiedetään varmuudella toimineen jo vuonna 1080, mutta ensimmäiset dokumentit löytyvät vuodelta 1288. Tuolta ajalta löytyy kuningas Maunu Ladonlukon päiväämä sinetillä vahvistettu vaihtokirja, jolla Västeråsin piispa Peter hankki 12,5 %:a kaivoksesta.

Tästä asiat etenivät siten, että kuningas Maunu Eerikinpoika antoi vuonna 1347 kaivokselle peruskirjan ja sitä täydentävän kaivossäädöksen vuonna 1360.  Näissä asiakirjoissa määriteltiin osakkaiden oikeudet ja velvollisuudet.  Tätä voisi näin ollen pitää maailman ensimmäisenä osakeyhtiölakina.  Malmi jalostettiin 1400-luvulla alueen pienissä kuparihyteissä, jotka olivat omia itsenäisiä yrityksiä ja se toimitettiin pääasiassa Lyypekkiin.

Yhtiö laajensi sitten vuonna 1735 perustamalla rautatehtaan Svartnäsiin ja seuraavalla vuosisadalla rauta syrjäyttikin kuparin.  Yhtiön kemianteollisuus alkoi 1878, jolloin raudan valmistus keskitettiin Domnvarvetin tehtaisiin Borlängeen.  Laajentuminen sahateollisuuteen tapahtui puolestaan 1885, jolloin hankittiin Skutskärin saha.  Stora Koppargberg Bergslag muodostettiin osakeyhtiöksi vuona 1888 ja se laajensi pian toimintansa myös sellu- ja paperiteollisuuteen.  Yhtiöstä on sittemmin muodostunut maailman suurimpiin kuuluva metsäteollisuusyhtiö.  Eipä ole pukkia karvoihin katsominen.

Yritys on luonut ympärilleen sille edullista kulttuuria.  Tämä on auttanut sen selviytymistä vuosituhannen aikana poikkeuksellisen korkeaan ikään ja evoluutio jatkuu Venäjällä, Baltiassa ja eri puolilla maailmaa. Yhtiön historiassa toiminta Suomessa on vain juuri ja juuri silmänräpäystä pitempi aikakausi. Yhtiön historiassa on myös sellainen opetus, että jos ns. kotimaa muodostuu yhtiön toiminnalle rasitteeksi ja uhkaksi, yritys siirtyy sinne, missä toiminta olosuhteet ovat sille optimaalisimmat.

Comments are closed.


WP Login