Nousun merkkejä

Kun vuoden 2006 syksyllä aloin kertoa ystäväpiirille, asiakkailleni ja muutamille median edustajille, että lama on tulossa, minua ei uskottu. Pelkästään reaalitaloudessa eläminen ei enää globaalitaloudessa riitä, vaan on elettävä globaalissa taloudessa. Minun verkostoni on varsin laaja Irlannista Kiinaan ja sieltä tulevan tiedon perusteella esitin oman arvioni laman tulosta.

Ensinnäkin Kiinasta alkoi tulla spontaaneja tarjouksia useita vuorokaudessa. Silloin, kun Yhdysvaltojen markkinat vetivät, kiinalaisia yrityksiä ei kovin paljon Eurooppa kiinnostanut. Kauppa tosin käytiin EU-maihin, mutta kontaktit ja kaupat oli käytävä itse tekemässä Kiinassa. Irlantilainen ystäväni vieraili 2000-luvun alussa Kiinassa toimittajiensa luona vähintään neljästi vuodessa.

Pyytämättömien tarjousten ilmestyminen sähköpostiin merkitsi sitä, että Yhdysvaltain markkinat olivat romahtaneet ja kauppa sinne oli vaikeuksissa. Tästä johtuen kiinalaisyritykset käänsivät katseensa Eurooppaan, jossa vielä toiminta oli vilkasta. Yhdysvaltain jälkeen lama iski rajusti Irlantiin, jossa toimi paljon amerikkalaisia yrityksiä ja niiden vienti sinne leikkasi kiinni. Irlannin BKT:n kasvu oli ollut kiivainta EU:ssa ja etenkin kiinteistöjen hinnoissa oli ilmaa. Siitä alkoi lasku.

Viimeinen isku tuli 2007 syksyllä, kun merirahdit putosivat lyhyessä ajassa jopa 60 %. Tämä merkitsi etenkin Kiinan viennin tyrehtyneen myös Eurooppaan. Kansainväliset merirahdit ovat yleensä selkein ja nopein indikaattori suhdanteiden muutoksia tarkkaillessa.

Ystäväni Kiinasta ovat nyt viestittäneet minulle, että rahdit Kiinasta ovat lähteneet nousuun. Tämä indikoi Kiinan viennin kasvua ja ottaen huomioon kuinka paljon laivoja on maannut redillä ja tyhjiä kontteja satamissa, niin jonkinlaisia nousun merkkejä on ilmassa. 2006 minulla ei ollut vielä blogia, mutta tämä ennuste tulkoon nyt dokumentoiduksi.

Comments are closed.


WP Login