Kiinteistövero

Vihreät ovat päättäneet ehdottaa kiinteistöveron korotusta kuntien kassatilanteen parantamiseksi. Perusteena ovat jälleen kerran muiden maiden kiinteistöverojen tasot. Vertailu ei kuitenkaan onnistu, koska jokaisessa maassa kiinteistöveroilla katetaan täysin eri maksuja. Esim. Isossa Britanniassa ei ole pienillä paikkakunnilla kunnallisveroa lainkaan, vaan kiinteistöverolla mm. katetaan katujen kunnossapito, jätehuolto yms. paikallisia kuluja. Siellä ei myöskään ole erillisiä jätemaksuja. Verojen vertailu on kansainvälisesti melko mahdotonta, koska eri veroilla katetaan niin erilaisia yhteiskunnallisia kuluja.

Jo pelkästään Suomen sisällä kiinteistöveron perusteet eivät ole yhteismitallisia. Tämä erityisesti sen jälkeen, kun erillinen katumaksu poistettiin. Pelkästään kuntien väliset erot ovat tutkimusten mukaan suuria, mutta myös kuntien sisällä verot jakautuvat hyvin harkinnanvaraisesti. Erot korostuvat esimerkiksi alueilla, joilla uudet ja vanhat asutusalueet rajautuvat toisiinsa. Ainakin Lahdessa on alueita, joilla uusien alueiden kadut on asvaltoitu, mutta saman alueen vanhat tiet ovat pelkkää perunapeltoa. Sama heijastuu tietysti myös teiden hoitoon ja aurauksiin.

Kiinteistövero on myös sillä tavoin epäoikeudenmukainen, että se ei ota lainkaan huomioon ihmisten elinolosuhteiden muutoksia. Monet omakotitaloissakin asuvat ihmiset joutuvat lamanaikana työttömiksi, jolloin kiinteistövero saattaa aiheuttaa kohtuuttomuuksia. Sama koskee kansaneläkkeellä sinnitteleviä rintamamiestalojen asukkaita. Mikäli kiinteistöveroilla lähdetään tasapainottamaan kuntatalouksia, pitäisi sosiaalinen näkökulma ottaa myös huomioon.

Comments are closed.


WP Login