Lahden tonttipolitiikasta

Kun ajaa lännestä parin liikenneympyrän läpi kohti Kariston uutta asuntoaluetta, kohtaa järkyttävän näyn. Näky panee epäilemään, että on keksitty jokin uusi ase, joka hävittää kaiken puuston ja jättää talot paikoilleen. Ase näyttää myös kiihdyttävän risukon kasvua rakentamattomilla tonteilla. Todellista näkymää on vaikea ymmärtää Kariston kotisuilla olevasta esittelystä:

Karistoon rakentuva uusi moderni kylä myötäilee maiseman ääriviivoja. Rakennukset sijoittuvat komeille rinteille, vehreään laaksoon ja kauniiseen rantaan. Kauneimmat luonnonalueet jätetään asukkaiden käyttöön ja ne punotaan yhteen poluilla ja kujilla laajaksi viherverkostoksi. Viheralueet sisältävät Kariston maiseman historiasta johtuen monipuolisia luonnonalueita. Karistossa on runsaasti lehtoja, pieniä soita, lähteitä, kallioketoja ja erilaisia metsiä, myös kulttuuriympäristöjä. Näilläerityyppisillä alueilla tavataan useita kasvi- ja lintulajeja.

Kuvaus ei voisi olla kauempana todellisuudesta. Alueen tonteilta on puusto hävitetty rakentamisen tieltä aivan viimeistä puuta myöden. Ainoastaan risukot ja suuret kivet talojen lomissa kuvastavat karua maisemaa, jota kadut halkovat. Tonttien hintojen perusteella voisi olettaa, että hintoihin sisältyy myös olemassa oleva puusto luonnontilaisena. Tällaisessa maiseman tuhoamisessa ei voi olla kyse pelkästään kaupungin pohjattoman rahakirstun täytteestä, vaan kyse on varmaan jälleen siitä, että kaupungin hallinnossa toinen käsi ei tiedä, mitä toinen tekee.

Karisto ei suinkaan ole ainoa alue, jossa puut on kokonaan poistettu ennen rakentamisen aloittamista. Tällainen toiminta näyttää kuuluvan lahtelaiseen kulttuuriin ja sitä on jatkunut kymmeniä vuosia. Kun omakotitalosta haaveileva ihminen ostaa tällaiselta alueelta tontin, niin hänelle pitäisi antaa mahdollisuus itse päättää, mitkä puut hän haluaa kaataa ja mitkä säilyttää. Pitää muistaa, että uusien puiden kasvaminen maisemaa muuttaviksi kestää vuosikymmeniä. Etenkin nyt, kun luonnon monimuotoisuus kuuluu perusarvoihin, olisi tärkeää säilyttää luonto mahdollisimman luonnonmukaisena. Aukkohakkuut eivät tätä tavoitetta palvele.

Tällaisena aikana, jota nyt elämme, puunpoistointo kostautuu. Tontit menevät huonosti kaupaksi ja myös talojen myynti alueelta saattaa olla vaikeaa. Tällaisten alueiden omistajien tulisi vaatia kaupunkia istuttamaan puut alueella. Nykyisen lainsäädännön mukaan puiden kaato asemakaavoitetuilla alueillakin vaatii luvan ja saattaa aiheuttaa istutusvelvoitteen. Ei ole epäilystäkään, että Kariston kokoisen alueen paljaaksi hakkaaminen on synnyttänyt hakkaajalle istutusvelvoitteen. Yhteys vain ympäristöviranomaisiin ja asiaa tutkimaan.

Comments are closed.


WP Login