Ikääntyvien työntekijöiden hyödyntäminen

Kirjassaan The Living Company (1997) Arie de Geus toteaa, että maailman pisimpään toimineissa yrityksissä on löydettävissä neljä yhteistä tekijää. Eräs näistä tekijöistä oli yritysten ikärakenne. Kaikissa näissä yrityksissä toimi neljä eri sukupolvea. Suomessa tätä periaatetta ei ole sovellettu, vaan ikääntyvistä työntekijöistä on pyritty systemaattisesti eroon. Useissa maissa ollaan kuitenkin heräämässä ”baby boom”-ilmiön aiheuttamaan demografiseen ongelmaan.

Ikääntyvien ihmisten työllistäminen on hyvin monista seikoista riippuvainen. Työntekijän ikääntyessä työn fyysisen suorittamisen teho laskee. Samoin tapahtuu nopeasti uudistuvan tiedon omaksumisessa. Tutkimuksissa on kuitenkin todettu, että kokemus korvaa usein suurelta osin nämä puutteet. Useissa kulttuureissa tilannetta on korjattu siirtymällä erilaisiin tulospalkkausmenetelmiin. Tämän taustalla on ajatus, jonka mukaan ikääntymisen aiheuttaman työtehon laskun pitää näkyä yhtiön kannalta työstä maksettavassa palkassa. Toisaalta se saattaa myös innostaa pitämään yllä yksilön tietotaitoa palkkatason säilyttämiseksi.

Myös yritysten koko vaikuttaa ikääntyvien ihmisten työssä pysymiseen. Monissa pienissä ja keskisuurissa yrityksissä henkilökunnan ikärakenne on vinoutunut siten, että ikääntyvät henkilöt muodostavat yhtiölle strategisen ongelman. Suuren joukon lähteminen eläkkeelle yhtäaikaisesti aiheuttaa yhtiölle kuitenkin vaikeasti ratkaistavan ongelman. Nuorien ja kokemattomien palkkaaminen aiheuttaa päällekkäisyyttä organisaatiossa ja rasittaa yrityksen kustannusrakennetta vaarallisesti. Nykyisin yritykset eivät edes noudata siirtymäkausia, vaan uudet ja kokemattomat istutetaan suoraan organisaatioon ja odotetaan heidän toimivan, kuin olisivat olleet siinä vuosikaudet.

Miksi seniorityöntekijöitä pitäisi työllistää:

* Seniorimarkkinat ovat kasvussa saavuttaen huippunsa ensi vuosikymmenen alussa.

* He ovat oppineet ja osaavat työnsä,

* Ikääntyvien henkilöiden määrä asiakaskunnassa lisääntyy nopeasti. Heidän palkkaamisensa osoittaa, että välität ikääntyvistä ja haluat palvella myös heitä. Monet ikääntyneet asiakkaat tuntevat olonsa luontevammaksi ikäistensä palvellessa heitä,

* Seniorit ovat yleisesti ottaen luotettavampia. He ovat tehneet uransa ja työpaikan vaihtaminen ei ole yleensä optio. Samoin heillä ei ole lapsia sairastumassa tai kouluikäisiä kyydittävinä kouluun ja harrastuksiin,

* He ottavat työnsä vakavammin. He ymmärtävät, että heidän on vaikeampi saada työtä ja siksi olemassa oleva työpaikka on heille tärkeämpi kuin nuorille, jotka vaihtavat paikkaa parempien etujen perässä herkästi. Kuinka paljon maksaa uuden työntekijän koulutus tai työntekijän erottaminen?

* Seniorit tietävät, että mikään työpaikka ei ole täydellinen ja heillä on myös kokemusta työskentelystä henkilöiden kanssa, jotka eivät ole täydellisiä. He tietävät, että asiakkaat eivät ole täydellisiä ja ovat oppineet tulemaan toimeen heidän kanssaan. Tästä johtuen he harvoin jättävät työpaikkansa siksi, että se ei ole täydellinen,

* Eläkkeellä olevien seniorien palkkaaminen projektitöihin on edullisempaa, koska työ on määräaikainen. Maksettavaa palkkiota voi myös alentaa saatava eläke. Mikäli palkataan ikääntynyt henkilö, hän pysyy paremmin työssään kuin nuoremmat ja heillä on yleensä vanke