Virossa varastetaan nyt yrityksiä

Virolaiset rikollispiirit ovat nyt keksineet täysin uuden talousrikoslajin. He varastavat yrityksiä siten, että edes omistajat itse eivät välttämättä huomaa asiaa. Suomesta katsottuna tämä kuulostaa hämmästyttävältä, mutta Virossa se on täysin mahdollista.

Pieni taustaselvitys on tässä vaiheessa paikallaan. Virolainen notaarijärjestelmä on täysin meikäläisestä järjestelmästä poikkeava. Ensinnäkin Virossa notaarit ovat yksityisten yritysten palveluksessa olevia auktorisoinnin saaneita henkilöitä – he eivät siis ole viranomaisia. Kun yrityksistä on kysymys, niin Virossa kaikki yrityksissä tapahtuvat muutokset toimipaikan osoitteen muutoksesta lähtien on ilmoitettava kaupparekisteriin. Ilmoitusta ei voi suinkaan tehdä suoraan tai maistraatin kautta, vaan ne vahvistaa ja rekisteröi notaari. Tämä koskee myös yritysten hallitusten jäseniä.

Tätä tilannetta rikolliset hyödynsivät. He saivat mukaansa vilpillisen notaarin, jonka kanssa he alkoivat muodostaa kohdeyrityksille uusia hallituksia. Yrityksiä on ilmeisesti seulottu Kaupparekisteristä ja erityisesti huomio on kiinnitetty ulkomaisiin yhden miehen yrityksiin. Yritysten omistajien tietämättä näissä yrityksissä pidettiin yhtiökokoukset ja valittiin omat henkilöt hallitukseen. Tämän jälkeen ryhdyttiin valmistelemaan nimenkirjoitusoikeuksien muuttamista, jotta päästäisiin käsiksi yritysten pankkitileihin.

Jossain vaiheessa nämä rikolliset tai ainakin osa heistä jäi kiinni ja he ovat nyt poliisin pidättäminä. Tyypilliseen virolaiseen tapaan poliisit, tuomioistuimet ja koko virkakoneisto, eivät kuitenkaan informoineet vallattujen yritysten omistajia saatikka, että olisivat oikaisseet tiedot kaupparekisterissä. Niinpä moni yrityksen omistaja kokikin yllätyksen, kun hänellä ei enää 100 % omistamassaan yrityksessä ollut pankkitilien käyttöoikeutta. Kyllä siinä tulee pankkitiskillä outo olo, kun pankkineiti ilmoittaa, että teidän yrityksenne on nyt ilmeisesti vallattu ja me emme mahda asialle mitään. Samaan aikaan rikolliset puhdistavat yrityksen pankkitilejä. Tällainenhan on aivan yleistä EU:n jäsenenä olevassa oikeusvaltiossa.

Kesän jälkeen tapahtui toinenkin mielenkiintoinen asia. Monet suomalaiset suuret ja keskisuuret yritykset ottavat luottoriskivakuutuksen mm. tehdessään kauppaa Baltian maissa. Aivan yllättäen näille yrityksille ilmoitettiin, että kaikilta balttialaisilta yrityksiltä on peruttu luottoriskivakuutukset. Yritysten joukossa oli jopa suomalaisten yritysten tytäryhtiöt, joista jouduttiin neuvottelemaan erikseen. Tämä merkitsee sitä, että baltti-yrityksien kanssa kauppaa käyvät joutuvat ottamaan itse riskin myyntisaatavistaan. Käytännössä siirrytään takaisin käteis- tai ennakkomaksuihin.

En tiedä liittyvätkö nämä kaksi asiaa jotenkin toisiinsa, mutta joka tapauksessa maariskit Baltiassa ovat palanneet takaisin 1990-luvun alun aikaan.

Comments are closed.


WP Login