ALV vai käännetty ALV

Nuoremmat lukijat eivät varmaankaan muista aikaa, jolloin meillä oliLiikevaihtovero 1940 – 1994. Monet vanhemmatkaan eivät ehkä muista, että sen alkuaikoina meillä oli kahden kerroksen verovelvollisia. Pääsääntö tuolloin oli, että veroa maksettiin vain myytäessä tiskin yli kuluttajille. Periaate oli sama kuin nykyisin tuote takuissa eli, että vastuussa on viimeinen kuluttajalle myynyt yritys. Tämä oli toteutettu siten, että oli ns. 0-verovelvollisia ja verovelvollisia. Tämän hyvä puoli oli se, että veroa oli käytännössä mahdoton kiertää ja verovelvollisia oli vain murto-osa siitä, mitä niitä nyt on. Tätä veroa kuitenkin moitittiin monimutkaiseksi ja se päätettiin kumota ja vaihtaa Arvonlisäveroon vuonna 1994.

Nyt nykyinen ALVkin on osoittautunut erittäin monimutkaiseksi ja huomattavasti vaikeammaksi valvoa. Sitä kierretään mennen tullen ja se on soittautunut myös käytännössä erittäin vaikeaselkoiseksi. Nyt ollaan elintarvikkeiden verotusta alentamassa ja vastustajat moittivat, että se on teknisesti vaikeasti toteutettava. He eivät ole ilmeisesti ajan tasalla tietotekniikan sovellutusmahdollisuuksista. On syytä kuitenkin todeta, että lainsäädännölliset muutokset ilman niiden kokonaisevaluointia, voivat johtaa sosiaalilainsäädännön kaltaiseen sillisalaattiin, jota edes tekijät itse eivät hallitse.

Nykyisen ALV:n käytännössä suurin ongelma on paitsi, että sitä näyttää olevan helppo kiertää, että se myös hidastaa vientiä yrityksissä, joissa vienti on suurempi kuin kotimaan myynti. Tämä johtuu siitä, että vienti on pääsääntöisesti ALV:sta vapaata myyntiä. Jos veronmaksaja on saamassa ALV:n palautusta, sitä on haettava erikseen. Palautuksen saaminen saattaa kestää joissakin tapauksissa jopa kokonaisen kalenterivuoden ja nopeimmillaankin useita kuukausia. Tänä aikana yritys joutuu rahoittamaan veron eli veronsaaja on yritykselle velkaa. Rahoittaminen paitsi sitoo pääomia ja hidastaa yrityksen kasvua, siitä aiheutuu myös korkokustannuksia.

Esimerkiksi Viroon verrattuna tämä on vientimarkkinoilla kilpailurasite. Virossa kaikki negatiiviset verot eli verot, jotka veronsaaja on velkaa yrityksille, voidaan vähentää mistä tahansa muusta maksettavasta verosta vaikka esimerkiksi henkilökunnalta perittävistä tuloveroista. Tämä on todellista tietotekniikan hyväksikäyttöä, jolla turhan päiväistä työtä vähennetään niin yrityksissä kuin verohallinnossakin.

Comments are closed.


WP Login